Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Новини
18 октомври 2016
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32,ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.33 ОТ ДОПК
До длъжници :
18 октомври 2016
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32,ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.33 ОТ ДОПК
До Длъжници: 1.Ефрем Демиров Хаджиев 2."РОДОПИ НЕТ"ЕООД
17 октомври 2016
ОТ ДНЕС 80 ЛИЦА В ЗАТРУДНЕНИЕ ЩЕ ПОЛУЧАВАТ БЕЗПЛАТЕН ТОПЪЛ ОБЯД ПО ПРОЕКТ НА ОБЩИНАТА
80 социално слаби жители на община Мадан от днес получават топъл обяд. Предоставянето на социалната услуга се реализира по одобрен проект на Общи ...
Контакти
Централа: 0308/9-82-20 "Зелен телефон" за подаване на сигнали за замърсяване на околната среда 0308/9-82-20
Факс: 0308/9-82-77 ;9-80-28
Е-мейл: madanoba@gmail.com
Анкета
Знаете ли, че бързо и лесно може да проверите Вашите задължения чрез електронна справка за МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ на сайта madan-news.com ?