Финансиране от ЕС
“Подобряване на качеството на живот на хора с увреждания и техните семейства на територията на община Мадан"
02.12.2017

 

ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР И ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

Обявление за прием на заявления за подбор на потребители във Филиал I към ЦППУСВОДС - Мадан

Обявление за прием на заявления за подбор потребители

Образец на заявление за участие в подбор на потребители

 

Обявление за прием на персонал във Филиал I към ЦППУСВОДС - Мадан

Обявление за прием на персонал във Филиал I към ЦППУСВОДС - Мадан

Обява за длъжност Личен асистент

Обява за длъжност Психолог

Обява за длъжност Рехабилитатор

Обява за длъжност Социален асистент

Обява за длъжност Управител

 

Образци на документи за кандидатстване

Заявление за участие в подбор на персонал

Автобиография

Декларация

 

ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПЕРСОНАЛ ВЪВ ФИЛИАЛ I КЪМ  ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА И В ДОМАШНА СРЕДА - ГР. МАДАН (ЦППУСВОДС - МАДАН)”ПО ДЛЪЖНОСТИ, КОИТО СЕ ДОПУСКАТ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ /ВТОРИ ЕТАП/, КАКТО И ОТПАДНАЛИТЕ, ВКЛ. МОТИВИТЕ ЗА ТЯХНОТО ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ ПО-НАТАТЪШНО РАЗГЛЕЖДАНЕ. 

 

ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПЕРСОНАЛ ВЪВ ФИЛИАЛ I КЪМ  ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА И В ДОМАШНА СРЕДА - ГР. МАДАН (ЦППУСВОДС - МАДАН)”ПО ДЛЪЖНОСТИ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ /ВТОРИ ЕТАП/.

 

ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА ОДОБРЕНИ УЧАСТНИЦИ В КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ВЪВ ФИЛИАЛ I КЪМ ЦППУСВОДС – МАДАН, ЗА ДЛЪЖНОСТИ СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ и ЛИЧЕН АСИСТЕНТ, КОИТО ДА СЕ ЯВЯТ НА ВТОРИ ЕТАП /СЪБЕСЕДВАНЕ/ В ПЕРИОДА:  29.05 - 30.05.2017 г.

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВТОРИ ЕТАП /СЪБЕСЕДВАНЕ/ ОТ КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА  ПЕРСОНАЛ ВЪВ ФИЛИАЛ I КЪМ  ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА И В ДОМАШНА СРЕДА - ГР. МАДАН (ЦППУСВОДС - МАДАН)”

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

 

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ” ВЪВ ФИЛИАЛ I КЪМ ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА И В ДОМАШНА СРЕДА - ГР. МАДАН  (ЦППУСВОДС - МАДАН)”

 

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ” ВЪВ ФИЛИАЛ I КЪМ ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА И В ДОМАШНА СРЕДА - ГР. МАДАН  (ЦППУСВОДС - МАДАН)”

 

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „УПРАВИТЕЛ” ВЪВ ФИЛИАЛ I КЪМ  ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА И В ДОМАШНА СРЕДА ГР.МАДАН  (ЦППУСВОДС - МАДАН)”

 

КЛАСИРАНЕ НА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ПСИХОЛОГ“ ВЪВ ФИЛИАЛ I КЪМ  ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА И В ДОМАШНА СРЕДА ГР.МАДАН  (ЦППУСВОДС - МАДАН)”

 

СПИСЪК – КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГА В ОБЩНОСТТА И В ДОМАШНА СРЕДА –

 

СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ/ЛИЧЕН АСИСТЕНТ

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ДЛЪЖНОСТ  "ТРУДОТЕРАПЕВТ" 

 

Напредък и резултати по проект “Подобряване  качеството на живот на хора с увреждания и техните семейства на територията на община Мадан" по Процедура  BG05M9ОP001-2.005 „Активно включване”Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05M9ОP001-2.005-0134-C01

 

Списък на допуснатите кандидати за интервю за длъжността трудотерапевт във Филиал I към ЦППУСВОДС - Мадан

 

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ТРУДОТЕРАПЕВТ” ВЪВ ФИЛИАЛ I КЪМ  ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА И В ДОМАШНА СРЕДА ГР.МАДАН  (ЦППУСВОДС - МАДАН)”

 

От началото на месец август започна работа назначения персонал във Филиал I към ЦППУСВОДС-Мадан по проект “Подобряване  качеството на живот на хора с увреждания и техните семейства на територията на община Мадан" по Процедура  BG05M9ОP001-2.005 „Активно включване”, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05M9ОP001-2.005-0134-C01

 

Продължава реализирането на  проект “Подобряване  качеството на живот на хора с увреждания и техните семейства на територията на община Мадан" по Процедура  BG05M9ОP001-2.005 „Активно включване” Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05M9ОP001-2.005-0134-C01

 

Реализирани дейности  по проект “Подобряване  качеството на живот на хора с увреждания и техните семейства на територията на община Мадан" по Процедура  BG05M9ОP001-2.005 „Активно включване” Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05M9ОP001-2.005-0134-C01

 

Продължава изпълнението на проект “Подобряване на качеството на живот на хора с увреждания и техните семейства на територията на община Мадан" и през месец април 2018г. 

Продължава изпълнението на проект “Подобряване на качеството на живот на хора с увреждания и техните семейства на територията на община Мадан" и през месец юни 2018г. 

 

Информация за изпълнението на проект “Подобряване на качеството на живот на хора с увреждания и техните семейства на територията на община Мадан" към месец юли 2018г. 

Информация за изпълнението на проект “Подобряване на качеството на живот на хора с увреждания и техните семейства на територията на община Мадан" към месец август 2018г. 

Приключи изпълнението на проект “Подобряване  качеството на живот на хора с увреждания и техните семейства на територията на община Мадан" по Процедура  BG05M9ОP001-2.005 „Активно включване” Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05M9ОP001-2.005-0134-C01

 

 

Търсене