Финансиране от ЕС
"За по-активна, ефективна и устойчива социална политика, чрез иновативност на социалните модели, прилагани в община Мадан"
01.12.2017

 

 

ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР И ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

 

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ "ЗА ПО-АКТИВНА, ЕФЕКТИВНА И УСТОЙЧИВА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЧРЕЗ ИНОВАТИВНОСТ НА СОЦИАЛНИТЕ МОДЕЛИ, ПРИЛАГАНИ В ОБЩИНА МАДАН"

 

ЗАПОЧВА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ BG05M9ОP001-2.002-0160 "ЗА ПО-АКТИВНА, ЕФЕКТИВНА И УСТОЙЧИВА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЧРЕЗ ИНОВАТИВНОСТ НА СОЦИАЛНИТЕ МОДЕЛИ, ПРИЛАГАНИ В ОБЩИНА МАДАН"

 

ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДБОР НА ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ BG05M9ОP001-2.002-0160 "ЗА ПО-АКТИВНА, ЕФЕКТИВНА И УСТОЙЧИВА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЧРЕЗ ИНОВАТИВНОСТ НА СОЦИАЛНИТЕ МОДЕЛИ, ПРИЛАГАНИ В ОБЩИНА МАДАН"

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ УПРАВИТЕЛ „СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА И В ДОМАШНА СРЕДА”

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ СПЕЦИАЛИСТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ "ПСИХОЛОГ" 

 

ОБЯВЛЕНИЕ ДЛЪЖНОСТ СПЕЦИАЛИСТ „ЗДРАВНИ ГРИЖИ" 

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ ЛИЧЕН АСИСТЕНТ

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ ДОМАШЕН САНИТАР

 

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ :

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ В ЦППУСВОДС-Мадан 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПОДБОР НА ПОТРЕБИТЕЛИ В ЦППУСВОДС - МАДАН

 

АВТОБИОГРАФИЯ /образец/

 

ДЕКЛАРАЦИЯ /образец/

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПОТРЕБИТЕЛИ вкл. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА И В ДОМАШНА СРЕДА

 

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ПОТРЕБИТЕЛИ

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ, СИГНАЛИ И ЗАПИТВАНИЯ

 

СПИСЪК НА  КАНДИДАТИТЕ ЗА ПЕРСОНАЛ В ЦППУСВОДС - МАДАН ПО ДЛЪЖНОСТИ, КОИТО СЕ ДОПУСКАТ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ /ВТОРИ ЕТАП/, КАКТО И ОТПАДНАЛИТЕ, ВКЛ. МОТИВИТЕ ЗА ТЯХНОТО ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ ПО-НАТАТЪШНО РАЗГЛЕЖДАНЕ

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВТОРИ ЕТАП /СЪБЕСЕДВАНЕ/ ОТ КОНКУРС ЗА ПОДБОР Н АПЕРСОНАЛ В ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩОНСТТА И В ДОМАШНА СРЕДА - ГР. МАДАН /ЦППУСВОДС- МАДАН/

 

ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА ОДОБРЕНИ УЧАСТНИЦИ В КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ В ЦППУСВОДС – МАДАН, ЗА ДЛЪЖНОСТИ "СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ" и "ЛИЧЕН АСИСТЕНТ", КОИТО ДА СЕ ЯВЯТ НА ВТОРИ ЕТАП /СЪБЕСЕДВАНЕ/ В ПЕРИОДА: 06.04 - 08.04.2016 г.

 

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТ: СПЕЦИАЛИСТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ „ПСИХОЛОГ” В ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА И В ДОМАШНА СРЕДА –ГР. МАДАН (ЦППУСВОДС - МАДАН) 


КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТ:УПРАВИТЕЛ „СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА И В ДОМАШНА СРЕДА” В ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА И В ДОМАШНА СРЕДА – ГР. МАДАН (ЦППУСВОДС - МАДАН) 

 

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТ: СПЕЦИАЛИСТ „ЗДРАВНИ ГРИЖИ” В ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА И В ДОМАШНА СРЕДА – ГР. МАДАН (ЦППУСВОДС - МАДАН) 

 

СЪОБЩЕНИЕ ДО НЕЯВИЛИТЕ СЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ "ЛИЧЕН" И "СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ"

 

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА  ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ "ДОМАШЕН САНИТАР" В ЦППУСВОДС - МАДАН

 

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА  ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ "ЛИЧЕН АСИСТЕНТ" В ЦППУСВОДС - МАДАН

 

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА  ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ "СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ" В ЦППУСВОДС - МАДАН

 

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГИТЕ В ЦППУСВОДС - МАДАН - ЛИЧЕН АСИСТЕНТ

 

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГИТЕ В ЦППУСВОДС - МАДАН - ЛИЧЕН АСИСТЕНТ /НОВИ АЛТЕРНАТИВИ/

 

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГИТЕ В ЦППУСВОДС - МАДАН - СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ

 

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГИТЕ В ЦППУСВОДС - МАДАН - ДОМАШЕН САНИТАР

 

ПРОТОКОЛ ОТ ДЕЙНОСТТА НА  КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗПОВЕД № РД 132/31.03.2016г. ЗА ПОДБОР НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГИ В ЦППУСВОДС -МАДАН

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА НА ЦППУСВОДС – ГРАД МАДАН

 

ОБЩИНА МАДАН ПОДПИСА ПЪРВИТЕ ДОГОВОРИ С 27 ЛИЦА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОЧАСОВИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

 

НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ "ЗА ПО-АКТИВНА, ЕФЕКТИВНА И УСТОЙЧИВА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЧРЕЗ ИНОВАТИВНОСТ НА СОЦИАЛНИТЕ МОДЕЛИ, ПРИЛАГАНИ В ОБЩИНА МАДАН"  

 

ОЩЕ 35 ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ ЗАПОЧНАХА РАБОТА ПО ПРОЕКТ "ЗА ПО-АКТИВНА, ЕФЕКТИВНА И УСТОЙЧИВА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЧРЕЗ ИНОВАТИВНОСТ НА СОЦИАЛНИТЕ МОДЕЛИ, ПРИЛАГАНИ В ОБЩИНА МАДАН"  

 

ОТ НАЧАЛОТО НА МЕСЕЦ ЮЛИ ОТВОРИ ВРАТИ ЦEНТЪP ЗA ПOЧACOВO ПPEДOCТAВЯНE НA YCЛYГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ДOМAШНA CPEДA – ГРАД МАДАН /ЦППУСВОДС – МАДАН ПО ПРОЕКТ "ЗА ПО-АКТИВНА, ЕФЕКТИВНА И УСТОЙЧИВА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЧРЕЗ ИНОВАТИВНОСТ НА СОЦИАЛНИТЕ МОДЕЛИ, ПРИЛАГАНИ В ОБЩИНА МАДАН"

ОБЩИНА МАДАН ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДБОР НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГА В ОБЩНОСТТА И В ДОМАШНА СРЕДА „ДОМАШЕН САНИТАР“

НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ "ЗА ПО-АКТИВНА, ЕФЕКТИВНА И УСТОЙЧИВА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЧРЕЗ ИНОВАТИВНОСТ НА СОЦИАЛНИТЕ МОДЕЛИ, ПРИЛАГАНИ В ОБЩИНА МАДАН"  

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТ "ЗА ПО-АКТИВНА, ЕФЕКТИВНА И УСТОЙЧИВА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЧРЕЗ ИНОВАТИВНОСТ НА СОЦИАЛНИТЕ МОДЕЛИ, ПРИЛАГАНИ В ОБЩИНА МАДАН"ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2016 Г.

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТ "ЗА ПО-АКТИВНА, ЕФЕКТИВНА И УСТОЙЧИВА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЧРЕЗ ИНОВАТИВНОСТ НА СОЦИАЛНИТЕ МОДЕЛИ, ПРИЛАГАНИ В ОБЩИНА МАДАН"ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2016 Г.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА НА ПРОЕКТ "ЗА ПО-АКТИВНА, ЕФЕКТИВНА И УСТОЙЧИВА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЧРЕЗ ИНОВАТИВНОСТ НА СОЦИАЛНИТЕ МОДЕЛИ, ПРИЛАГАНИ В ОБЩИНА МАДАН" КЪМ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2016 Г.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА НА ПРОЕКТ "ЗА ПО-АКТИВНА, ЕФЕКТИВНА И УСТОЙЧИВА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЧРЕЗ ИНОВАТИВНОСТ НА СОЦИАЛНИТЕ МОДЕЛИ, ПРИЛАГАНИ В ОБЩИНА МАДАН" КЪМ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2017 Г.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА НА ПРОЕКТ "ЗА ПО-АКТИВНА, ЕФЕКТИВНА И УСТОЙЧИВА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЧРЕЗ ИНОВАТИВНОСТ НА СОЦИАЛНИТЕ МОДЕЛИ, ПРИЛАГАНИ В ОБЩИНА МАДАН" КЪМ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ2017 Г.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА НА ПРОЕКТ "ЗА ПО-АКТИВНА, ЕФЕКТИВНА И УСТОЙЧИВА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЧРЕЗ ИНОВАТИВНОСТ НА СОЦИАЛНИТЕ МОДЕЛИ, ПРИЛАГАНИ В ОБЩИНА МАДАН" КЪМ МЕСЕЦ МАРТ 2017 Г.

 

ОБЩИНА МАДАН ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДБОР НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГА В ОБЩНОСТТА И В ДОМАШНА СРЕДА „ДОМАШЕН САНИТАР“ ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА НА ПРОЕКТ "ЗА ПО-АКТИВНА, ЕФЕКТИВНА И УСТОЙЧИВА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЧРЕЗ ИНОВАТИВНОСТ НА СОЦИАЛНИТЕ МОДЕЛИ, ПРИЛАГАНИ В ОБЩИНА МАДАН" КЪМ МЕСЕЦ АПРИЛ 2017 Г.

 

ОБЩИНА МАДАН УДЪЛЖАВА СРОКА НА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДБОР НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГА В ОБЩНОСТТА И В ДОМАШНА СРЕДА „ДОМАШЕН САНИТАР“ 

 

ОБЩИНА МАДАН УДЪЛЖАВА СРОКА НА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДБОР НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГА В ОБЩНОСТТА И В ДОМАШНА СРЕДА „ДОМАШЕН САНИТАР“ ДО 31.12.2017 Г.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА НА ПРОЕКТ "ЗА ПО-АКТИВНА, ЕФЕКТИВНА И УСТОЙЧИВА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЧРЕЗ ИНОВАТИВНОСТ НА СОЦИАЛНИТЕ МОДЕЛИ, ПРИЛАГАНИ В ОБЩИНА МАДАН" КЪМ МЕСЕЦ МАЙ 2017 Г.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА НА ПРОЕКТ "ЗА ПО-АКТИВНА, ЕФЕКТИВНА И УСТОЙЧИВА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЧРЕЗ ИНОВАТИВНОСТ НА СОЦИАЛНИТЕ МОДЕЛИ, ПРИЛАГАНИ В ОБЩИНА МАДАН" КЪМ МЕСЕЦ ЮНИ 2017 Г.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА НА ПРОЕКТ "ЗА ПО-АКТИВНА, ЕФЕКТИВНА И УСТОЙЧИВА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЧРЕЗ ИНОВАТИВНОСТ НА СОЦИАЛНИТЕ МОДЕЛИ, ПРИЛАГАНИ В ОБЩИНА МАДАН" КЪМ МЕСЕЦ ЮЛИ 2017 Г.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА НА ПРОЕКТ "ЗА ПО-АКТИВНА, ЕФЕКТИВНА И УСТОЙЧИВА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЧРЕЗ ИНОВАТИВНОСТ НА СОЦИАЛНИТЕ МОДЕЛИ, ПРИЛАГАНИ В ОБЩИНА МАДАН" КЪМ МЕСЕЦ АВГУСТ 2017 Г.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА НА ПРОЕКТ "ЗА ПО-АКТИВНА, ЕФЕКТИВНА И УСТОЙЧИВА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЧРЕЗ ИНОВАТИВНОСТ НА СОЦИАЛНИТЕ МОДЕЛИ, ПРИЛАГАНИ В ОБЩИНА МАДАН" КЪМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2017 Г.

 

ОБЩИНА МАДАН ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДБОР НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГА В ОБЩНОСТТА И В ДОМАШНА СРЕДА „ДОМАШЕН САНИТАР“ ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА НА ПРОЕКТ "ЗА ПО-АКТИВНА, ЕФЕКТИВНА И УСТОЙЧИВА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЧРЕЗ ИНОВАТИВНОСТ НА СОЦИАЛНИТЕ МОДЕЛИ, ПРИЛАГАНИ В ОБЩИНА МАДАН" КЪМ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2017 Г.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА НА ПРОЕКТ "ЗА ПО-АКТИВНА, ЕФЕКТИВНА И УСТОЙЧИВА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЧРЕЗ ИНОВАТИВНОСТ НА СОЦИАЛНИТЕ МОДЕЛИ, ПРИЛАГАНИ В ОБЩИНА МАДАН" КЪМ МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2017 Г.

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧВА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ "ЗА ПО-АКТИВНА, ЕФЕКТИВНА И УСТОЙЧИВА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЧРЕЗ ИНОВАТИВНОСТ НА СОЦИАЛНИТЕ МОДЕЛИ, ПРИЛАГАНИ В ОБЩИНА МАДАН"

 

 

 

П О Л Е З Н И   В Р Ъ З К И:

Европейси социален фонд

Структурни фондове на ЕСФ

Оперативна програма "Рзавитие на човешките ресурси"

Агенция за социално подпомагане

Министерство на труда и социалната политика

 

 

 

 

 

Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0160-C001 за реализация на проект "За по-активна, ефективна и устойчива социална политика, чрез иновативност на социалните модели, прилагани в община Мадан" се финансира от  Европейски социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за периода 2014-2020 г.

 

Процедура за директно предоставяне № BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“.

 

www.eufunds.bg

 

 

Търсене