ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018 ГОДИНА – 2020 ГОДИНА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТОБЮДЖЕТ НА ОБЩИНА МАДАН ЗА 2018 ГОДИНА
13.12.2017
О Б Я В А
ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018 ГОДИНА – 2020 ГОДИНА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТОБЮДЖЕТ НА ОБЩИНА МАДАН ЗА 2018 ГОДИНА

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси оповестяваме датата за публичното обсъждане на бюджетната прогноза за следващите три години за местни дейности и проектобюджета на община Мадан за 2018 година, която е 28.12.2017 година / четвъртък / в 14:00 часа в заседателната зала на ОбС- Мадан           / етаж IV в сградата на общинска администрация/.

Приканваме всички граждани, представители на бизнеса и НПО и други лица, които са заинтересовани от бюджетните процедури да се включат, като дадат своите предложения, данни за които могат да бъдат видяни ТУК


Търсене