Мадан в медиите
О Б Я В А
02.01.2018

Община Мадан обявява прием на заявления от кандидати за Социален/Личен асистент и кандидат–потребители на почасови социални услуги в рамките на Споразумение № ФС01-0381/22.12.2017г. между Агенция за социално подпомагане (АСП) и Община Мадан, сключено в  изпълнение на Постановление № 332/22.12.2017 г. на Министерски съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 година.                                                                                       

Необходими документи при подаване на заявление от кандидати за асистенти, предоставящи почасови социални услуги:

  • заявление за кандидатстване (образец);
  • автобиография (образец);
  • декларация от лицето, че е дееспособно лице и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност и е в добро физическо и психическо състояние (образец);
  • документ за самоличност (за справка);
  • документи за завършено образование (копие)ако е приложмо;
  • копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит – трудова и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ осигурителния стаж (ако е приложимо);

Необходими документи при подаване на заявление от кандидат - потребители, за ползване на почасови социални услуги:

  • заявление (по образец)
  • документ за самоличност (за справка); за дете - удостоверение за раждане (копие);
  • ТЕЛК/НЕЛК или медицински протокол на ЛКК (копие);
  • други медицински документи - копие от амбулаторен картон, актуална епикриза;

 

Място за подаване на документи: стая 214, етаж 2 на Община Мадан.

Документите ще се приемат всеки делничен ден от 08:00 - 11:00 и 13:00 - 16:00 часа

Срок за подаване на документи: от 02.01.2018 г. - до 12.01.2018 г., включително.Споразумение № ФС01-0381/22.12.2017г. между Агенция за социално подпомагане (АСП) и Община Мадан в изпълнение на Постановление № 332/22.12./2017 г. на Министерски съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 година.

 

 

 

Търсене