Мадан в медиите
ОБЩИНА МАДАН ОРГАНИЗИРА ТРАДИЦИОННО ПРОЛЕТНО ПОЧИСТВАНЕ
12.04.2018

Със Заповед №РД-140/10.04.2018г. на Кмета на Община Мадан се организира пролетно почистване в дните от 10.04.2018г. до 23.04.2018г.
Приканваме всички граждани, ведомства, фирми и организации за активно включване в кампанията за почистване на междублокови пространства, паркове и градинки, дворове на училища и детски градини.
ОЧАКВАМЕ ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ !
НЕКА ЗАЕДНО НАПРАВИМ НАШИЯ ГРАД ПО-КРАСИВ, ПО-ЧИСТ И ПО-ПРИВЕТЛИВ!

За допълнителна информация се обръщайте към:
Бисер Базеников на тел. 0895466630,
Диляна Хайдушка на тел. 0895466645,
Небие Караджова на тел. 0895666771

Търсене