ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ
СПИСЪК – КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГА В ОБЩНОСТТА И В ДОМАШНА СРЕДА – “ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”
18.04.2018

КОМИСИЯTA, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД-123/30.03.2018 ГОДИНА ЗА ПОДБОР НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГИ В ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА И В ДОМАШНА СРЕДА - ГР.МАДАН (ЦППУСВОДС - МАДАН),  КЛАСИРА КАНДИДАТИТЕ В СЛЕДНИЯ РЕД:

 

Вх. №

Име, презиме, фамилия

Бр.точки

1

9400452/

03.04.18 г.

Рамзи Фахриев Аюбов

245

2

9400-480/

10.04.18г.

Фейме Шефкетова Айренска

185

3

9400-416/

02.04.18 г.

Адем Раифов Козарев

174

4

9400-435/

02.04.18 г.

Салимехмед Мустафов Бекрийски

173

5

9400-416/

02.04.18 г.

Зейди Кешифов Айренски

160

6

9400-430/

02.04.18 г.

Хайрия Ресимова Чоджукова

148

7

9400-468/

04.04.18 г.

Гюлсюме Мехмедова Джилянова

146

8

9400-440/

03.04.18 г.

Расиме Хасанова Кисьова

145

9

9400-442/

03.04.18 г.

Бехия Кешифова Хасанова

140

10

9400-450/

03.04.18 г.

Незифе  Ахмедова Емирева

135

11

9400-471/

04.04.18 г.

Фатме Арифова Джарова

128

12

9400-459/

03.04.18 г.

Кемил Мустафа Семерджи

125

13

9400-444/

03.04.18 г.

Рукия Кадирова Бучева

120

14

9400-436/

02.04.18 г.

Расиме Асанова Бекрийска

112

15

9400-446/

03.04.18 г.

Сабрия Ресимова Кехайова

102

16

9400-448/

03.04.18г.

Юсеин Хасанов Кехайов

96

17

9400-464/

04.04.18 г.

Лейле Мехмедова Ашкова

75

 


Договор за предоставяне на социална услуга в общността и в домашна среда се сключва с лицата, класирани на първо- трето място, считано от 23.04.2018 г.

Виж ТУК
Търсене