ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ
СПИСЪК – КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТ: „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ” В ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА И В ДОМАШНА СРЕДА – ГР. МАДАН (ЦППУСВОДС - МАДАН)
18.04.2018

КОМИСИЯTA, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД 124/30.03.2018 ГОДИНА ЗА ОЦЕНКА И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ  В ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА И В ДОМАШНА СРЕДА - ГР. МАДАН (ЦППУСВОДС - МАДАН) СЛЕД ПРОВЕЖДАНЕ НА I И II ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТ „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”, КЛАСИРА КАНДИДАТИТЕ В СЛЕДНИЯ РЕД:

 

 

кандидат за персонал
име, презиме, фамилия

бр. точки
от 1-ви и 2-ри етап

1

Фейме Адемова Козарева

15

2

Емине Ахмедова Аюбова

15,33

3

Сабин Адамов Айренски

15,33

4

Емине Ресимова Айренска

14,66

5

Лютка Асенова Кисьова

14,33

6

Румяна Данчева Асенова

14

7

Зекия Мехмедова Бозова

13,66

8

Кебиря Шукриева Зотева

13,33

9

Мемине Байремова Бекрийска

13

10

Мария Йорданова Дичева

12,66

11

Неврие Хариева Емирска

12,33

12

Захаринка Радославова Семерджиева

12

13

Ахмед Ресимов Бучев

11,66

14

Мирена Росенова Зотева

11,33

15

Роза Стефанова Малеева

11

16

Фатма Шукриева Кюрюлева

10,66

 

Трудово правоотношение възниква с лицата, класирани както следва:

на първо – трето място вкл., считано от 23.04.2018 г.


виж  ТУК
Търсене