Обществени поръчки-ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА от 15.04.2016г.
„Рехабилитация на вътрешна улична мрежа с. Боровина - /ул. „мах. Присойка – гробищен парк – мах. Еленка“/, участък от о.т. 384 до о.т. 463, участък от о.т. 463 до о.т. 461 и участък от о.т. 463 до о.т. 463а, с обща дължина 700 метра”
29.05.2018
Търсене