Обществени поръчки-ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА от 15.04.2016г.
„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ГЛАВЕН ПЪТ ЗА С. ЛЕЩАК - SML3138 /ІІІ–865, ТЪРЪН - ЛЕСКА / - ЛЕЩАК - БОРИКА – ДОЛИЕ - РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЧАСТЪК ОТ КМ 0+000 ДО КМ 0+500”
01.06.2018
Търсене