Мадан в медиите
УТРЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ, ОТНОСНО СТАРТИРАНЕ НА ПРОЕКТ «ИЗКУСТВОТО – МОСТ МЕЖДУ РАЗЛИЧИЯТА-2»
06.06.2018


На 07.06.2018 г. от 10:30 часа в залата на ПГ «Васил Димитров» - гр. Мадан ще се проведе пресконференция за  стартирането на проект 2018-1-BG01-KA125-047580  «Изкуството – мост между различията-2».

Проектът представлява доброволческа служба на 12 младежи от Македония, Турция, Испания и Гърция, които ще живеят и работят в България 2 месеца. Проектът е продължение на първия  проект «Изкуството – мост между различията” и ще има за цел да установи активно социално участие на младите хора със специални потребности, както и да се организира и проведе  втория фестивал на „Родопския кристал”. Ще бъдат поканени колекционери от страната и чужбина да направят своите изложения на празника на града. Едновременно ще бъде подготвена изложба от произведения на изкуството направени от кристали, изработени от доброволците. От една страна основната цел на проекта е акцентиране върху социалното равенство и интеграцията на хората със специални нужди, чрез включването им в различни иновативни инициативи,  но от друга страна -  проекта предвижда да се организира фестивал на родопския кристал за втори път, който получи много добри отзиви по време на провеждането на първият проект. Ние планираме доброволците да участват в два работни потока. Първият от тях ще се състои от 4- ма доброволци (по един участник от всяка страна) – за 2 месеца, а вторият ще се състои от 8 доброволци със специални нужди/плюс техни придружители/- т.е. по 2 участника от всяка страна в продължение на 15 дни/, които ще  работят по създаване на произведения на изкуството от кристали и ще се включат в организацията на  „Фестивала на родопския кристал” през м. август. Формата на проекта ще бъде - привличане на туристите в града и разширяването на работната сфера на хората със специални потребности. По този начин ние се стремим да осигурим интереса на младите хора към ЕДС и техния достъп до всички възможностите на програма "Еразъм +"

 

Търсене