Мадан в медиите
„ИЗКУСТВОТО – МОСТ МЕЖДУ РАЗЛИЧИЯТА” ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА
07.06.2018

Тенденцията за развитие на малките общини в селските райони като нашата е създаването на туристически атракции и услуги, които ще подобрят възможностите за бизнес и реализация на местното население. По време на предишния ни доброволен проект успяхме да организираме първия фестивал на Родопския кристал, който се състоя по време на празника на града и "Денят на миньора". По този начин фестивалът стана много популярно събитие заради многобройните посетители, докато присъстваха на празника на града.

Проектът представлява доброволческа служба на 12 младежи от Македония, Турция, Испания и Гърция, които ще живеят и работят в България 2 месеца. Проектът е продължение на първия  проект «Изкуството – мост между различията” и ще има за цел да установи активно социално участие на младите хора със специални потребности, както и да се организира и проведе  втория фестивал на „Родопския кристал”. Ще бъдат поканени колекционери от страната и чужбина да направят своите изложения на празника на града. Едновременно ще бъде подготвена изложба от произведения на изкуството направени от кристали, изработени от доброволците. От една страна основната цел на проекта е акцентиране върху социалното равенство и интеграцията на хората със специални нужди, чрез включването им в различни иновативни инициативи,  но от друга страна -  проекта предвижда да се организира фестивал на родопския кристал за втори път, който получи много добри отзиви по време на провеждането на първият проект. Ние планираме доброволците да участват в два работни потока. Първият от тях ще се състои от 4- ма доброволци (по един участник от всяка страна) – за 2 месеца за периода 01.07.2018 - 01.09.2018 г., а вторият ще се състои от 8 доброволци със специални нужди/плюс техни придружители/- т.е. по 2 участника от всяка страна в продължение на 15 дни за периода 15.08 - 01.09.2018 г./, които ще  работят по създаване на произведения на изкуството от кристали и ще се включат в организацията на  „Фестивала на родопския кристал” през м. август. Формата на проекта ще бъде - привличане на туристите в града и разширяването на работната сфера на хората със специални потребности. По този начин ние се стремим да осигурим интереса на младите хора към ЕДС и техния достъп до всички възможностите на програма "Еразъм +".

За повече информация:

Емилия Георгиева – Project manager -  emi_georgieva77@abv.bg  tel.  0896606375

 

 

Призоваваме всички младежи от Общината, които имат желание да се включат в работата на проекта и да се запознаят с нови хора и култури, активно да участват в дейностите и живота на доброволците!
 
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ПОЛЕЗНО И ВЕСЕЛО ПРЕЖИВЯВАНЕ С НАШИТЕ УЧАСТНИЦИ В ПРОЕКТА!
Научете повече за доброволчеството!
 
Ще се радваме да работим заедно! Очакваме ВИ!
Търсене