Мадан в медиите
ЗА ВАС РАБОТОДАТЕЛИ
31.07.2018

Агенция по заетостта
Дирекция “Бюро по труда”- Мадан

Уведомява работодателите от община Мадан, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през 2018г., както следва:

Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания - 2 150,00 лв
Помощ за пенсиониране - 2150,00 лв

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:
безработни лица с трайно намалена работоспособност на пълно или непълно работно време (чл. 52 от ЗНЗ) - 1794,83 лв
Обучение на възрастни
Обучение на възрастни по чл.63 от ЗНЗ - 1796,00 лв

Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Мадан, както и на тел. 0308/2-25-49

 
Търсене