Мадан в медиите
ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ПРОЕКТ ИЗКУСТВОТО – МОСТ МЕЖДУ РАЗЛИЧИЯТА-2
26.09.2018


На 26.09.2018 г. от 10:00 часа в залата на ПГ «Васил Димитров» - гр. Мадан се проведе пресконференция за  закриване на проект 2018-1-BG01-KA125-047580  «Изкуството – мост между различията-2» на Сдружение  «Деца със специални потребности»

Доброволческата служба на 12 младежи от Македония, Турция и Испания, беше продължение на първия  проект „Изкуството – мост между различията” .

Чрез проекта се организира и проведе  втория „Фестивал на Родопския кристал”. Бяха поканени колекционери от страната и чужбина ,които участваха в своеобразното  изложение със своите колекции. Представена беше  и изложба от произведения на изкуството направени от кристали, изработени от доброволците със специални потребности.

На пресконференцията  се представиха накратко резултатите от проекта и добавената стойност на Фестивала върху местната общност,също и презентацията на тема "Предприемачество за хора със специални нужди", която е част от информационния пакет  разпространен в партньорските държави и общността.

 По време на пресконференцията се оцени степента на постигнатите цели на проекта също  и способността на събитието да привлича туристи в града. Беше дискутирана и темата за разширяването на работната сфера на хората със специални потребности и реализацията им след завършване на образованието.

  • Интереса на младите хора към ЕДС и техния достъп до всички възможностите на програма "Еразъм +"се е повишил многократно ,което само по себе си е голям успех –заяви председателят на Сдружението .

В хода на събитието бе отразена голямата подкрепа от страна на Община Мадан във всички етапи на проектните дейности , също и възможностите за продължение и надграждане на идеята за Фестивал на Родопския Кристал.

 

Емилия Георгиева – Project manager -  emi_georgieva77@abv.bg  tel.  0896606375

Търсене