Мадан в медиите
ОТКРИХА ДЕТСКО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ В ОУ „Н.Й.ВАПЦАРОВ”
01.10.2018
Детско полицейско управление беше открито в ОУ „Н.Й.Вапцаров” град Мадан, като за целта беше подписано споразумение за сътрудничество между началника на РУ- Мадан и директора на училището.
В продължение на две години 20 деца от III и IV клас ще се обучават по различни теми, свързани с тяхната лична безопасност и запознаване с работата на полицията.
Участниците в детското полицейско управление получиха светлоотразителни жилетки и значки, осигурени от общината /МКБППМН/, която заедно с БЧК ще сътрудничат при реализирането на дейностите по програмата.
Търсене