Мадан в медиите
ОБЩИНА МАДАН ЧЕСТВА ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ
01.11.2018

На днешната дата - 1 ноември, честваме Деня на народните будители.
Той е посветен на делото на книжовниците, просветителите и борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията и нейния морал – Григорий Цамблак, Константин Костенечки, Владислав Граматик, Матей Граматик, св. Иван Рилски, Неофит Бозвели, братята Димитър и Константин Миладинови, Георги С. Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Любен Каравелов, Добри Чинтулов и още стотици радетели за българско самосъзнание.
По традиция и тази година в община Мадан беше отбелязан празника.
В прекрасното време, началник отдел "Образование, култура и хуманитарни дейности" към Общинска Администрация - Хасан Мехмедалиев поднесе приветствено слово пред присъстващите, припомняйки смисъла и дълбочината на този празник. В празничната програма участие взеха децата и младежите от различните творчески групи към НЧ „Иван Вазов-1999”, възпитаниците от ОУ „Н.Й. Вапцаров“ и ПГ“Васил Димитров“ с авторски есета на Събка Атанасова.

В знак на уважение и признателност пред паметника на Патриарха на българската литература Иван Вазов бяха поднесени венци и цветя.

Любопитни факти за историята на празника:
За първи път празникът се чества през 1909 г. в Пловдив.
През 1922 г. Стоян Омарчевски, министър на просвещението, внася предложението за отбелязване на 1 ноември като празник на народните будители. От 1 ноември 1923 г. с указ на цар Борис III е обявен за общонационален празник в памет на заслужилите българи.
През 1945 г. е забранен.
Честването му се възобновява със Закона за допълнение на Кодекса на труда, приет от 36-то Народно събрание на 28 октомври 1992 г., когато е обявен официално за Ден на народните будители и за неприсъствен ден за всички учебни заведения в страната.

Търсене