Обществени поръчки-ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА от 15.04.2016г.
„Ремонт на помещения във връзка с откриване на нов вид социална услуга „Център за настаняване от семеен тип“, включен в Общинската програма за развитие на социалните дейности на община Мадан“
12.12.2018
Търсене