Мадан в медиите
ЗА ВАС РАБОТОДАТЕЛИ
04.02.2019

Агенция по заетостта
Дирекция “Бюро по труда”- Мадан
Уведомява работодателите от община Мадан, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. февруари 2019г., както следва:
1. Обучение на възрастни
- Обучение на възрастни по чл. 63 от ЗНЗ - 1629,00 лв

2. Програми за заетост на работодатели, които разкриват работни места по ЗНЗ
- Национална програма „Помощ за пенсиониране“ - 6650,00 лв

Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Мадан, както и на тел. 0308/2-25-49

Търсене