Мадан в медиите
Одобрен бе Годишния доклад за наблюдение на изпълнението през 2018 г. на Общинския план за развитие на община Мадан за периода 2014 – 2020 г. и Индикативна годишна програма за 2019 г. относно реализация на Общинския план за развитие на община Мадан за периода 2014-2020 г.
11.03.2019

Влезна в сила Решение № 656, взето на заседание на Общински съвет – Мадан, проведено на 20.02.2019 г., Протокол № 57, с което бе одобрен разработеният Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2018 г. на Общинския план за развитие на община Мадан за периода 2014 – 2020 г.
Съгласно чл. 40 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, изпълнението на общинския план за развитие се отчита чрез годишните доклади за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие, а съгласно чл. 42, ал.(2) докладите се публикуват на страницата на общината в интернет и на портала за обществени консултации на Министерския съвет.


Годишният доклад е достъпен ТУК.

Търсене