Мадан в медиите
КМЕТЪТ НА МАДАН С ПОЗДРАВ И БЛАГОДАРНОСТ КЪМ ЗДРАВНИТЕ РАБОТНИЦИ
07.04.2019

Честит празник на всички лекари, медицински сестри и акушерки!
Честит празник на всички, ангажирани в сферата на здравеопазването!

Световният ден на здравето е Вашият празник , но и повод цялата общественост за пореден път да Ви благодари - за надеждата, за вниманието, за благородството и морала, които влагате в работата си !
Вашата професия е различна! Тя е мисия, която изисква постоянно усъвършенстване, много усилия и готовност за вземане на най-правилните решения и действия, когато секундите са решаващи.
Инвестициите, които направихме в лечебното заведение, през последните години, всъщност са инвестиции в здравето на хората и повишаване качеството на здравните услуги в региона. Точно такива, каквито заслужават всички пациенти и всички Вие - лекари, здравни специалисти и персонал, които работите в МБАЛ „Проф. Д-р К.Чилов“.

Община Мадан винаги е откликвала и ще продължава да откликва на проблемите, които стоят на дневен ред пред здравеопазването на местно ниво.
Бъдете убедени, че то е сред основните приоритети в нашата работа

От сърце желая на Вас и семействата Ви здраве, спокойствие и благоденствие !

С уважение къв Вас и Вашата професия,
Фахри Молайсенов
Кмет на община Мадан

Търсене