ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ
Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения и становища по проект на Наредба за изменение на Наредбата за НАРЕДБА за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Мадан
22.05.2019

На основание чл.26, ал.2 и ал.3 от Закона за нормативните актове проектът на НАРЕДБА  за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Мадан, заедно с мотивите към него, е публикуван на  18.04.2019 година на интернет страницата на община Мадан за предложения и становища.

В 30-дневния срок за обществени консултации по чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища по изработения проект на НАРЕДБА  за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Мадан.

Търсене