ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ
ОБЯВЛЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ И НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
28.05.2019
На основание чл. 13 а 1 т. 1 и чл. 13а, б, в и г от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения  се обявяват процедури  за набиране на предложения за доставка на продукти по схема “Училищен плод” и по схема “Училищно мляко” за следните детски градини:

ДГ "Елица" - град Мадан 
ДГ "Щурче" - с. Средногорци
ДГ "Детелина" - с. Боровина
ДГ "Пролет" - с. Букова поляна
ДГ "Мир" - с. Върбина

Търсене