Мадан в медиите
НАПРЕДВА РАБОТАТА ПО ПОКРИВАНЕ НА ЧАСТ ОТ РЕКАТА И ИЗГРАЖДАНЕ НА ГРАДСКА ГРАДИНА КЪМ МЕСТНАТА БОЛНИЦА
12.06.2019
С усилени темпове напредва работата по проекта за изграждане на градска градина с кътове за отдих, площи с декоративно озеленяване и паркинг към МБАЛ „Проф. д-р Константин Чилов“.
Днес завърши етап от цялостния проект, като бе положен последния бетон върху стоманобетоновата конструкция, покриваща реката. Конструкцията ще бъде обособена като паркинг с 95 паркоместа, който в голяма степен ще реши проблема с паркирането на МПС-та в града. Предстои изграждането на две зони за отдих и разходка, пълна подмяна на настилките, ново парково обзавеждане, озеленяване, подходящо осветление и др.
Търсене