Мадан в медиите
УТРЕ ПРЪСКАТ СРЕЩУ КЪРЛЕЖИ И БЪЛХИ В МАДАН
27.06.2019
Общинска администрация Мадан уведомява, че на 28.06.2019 г. /петък/ ще се извърши третиране на тревните площи с препарат - Бандит 10 ЕВ против кърлежи и бълхи.
Умоляват се всички лица да не използват тревните площи до изтичане на карантинния срок – 24 часа.
Търсене