Мадан в медиите
ПОВЕЧЕ ОТ 14 КИЛОМЕТРА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА ЩЕ БЪДАТ ОБНОВЕНИ
27.06.2019

Вече е дадено началото на рехабилитацията на отсечката за село Боровина, като в момента се работи по разширяване на трасето, оформяне на пътното легло, изграждане на нови водостоци, банкети и трасе за широколентов интернет .
От няколко дни стартира и втората отсечка от три километра на пътя за с. Студена. Средствата за инвестицията в инфраструктурните обекти са в размер на 6 598 401 лева и са по одобрен проект на общината от Програмата за развитие на селските райони.
Проектът има за цел да подобри инфраструктурата на 4 общински пътя:
Върбински мост - с. Върбина;
Върбина – Студена ;
Студена – Боровина;
Мадан – Равно нивище - Тънкото.
Предвидените дейности са цялостно възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на пътната настилка и част от пътното тяло с оглед осигуряване условия за безопасност на движението, добро отводняване на участъците, комфорт на пътуващите.

От общината призовават жителите на селата Върбина, Студена, Боровина, както и всички, преминаващи по участъците в ремонт, да бъдат ВНИМАТЕЛНИ!

Търсене