Мадан в медиите
ЗА ВАС РАБОТОДАТЕЛИ
01.08.2019

Агенция по заетостта
Дирекция “Бюро по труда”- Мадан
Уведомява работодателите от община Мадан, че към 1 август 2019г разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както следва:

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:
работодатели от частния сектор (Компонент 1) - 4554,95 лв

Обучение на възрастни:
- обучение на възрастни - безработни лица по чл. 63, ал.1, т.1 от ЗНЗ и/или обучение по Ключови компетентности на заети лица от микро и малки предприятия по реда на чл.63, ал.1, т. 3 от ЗНЗ - 2329,00 лв

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Мадан, както и на тел. 0308/2-25-49

Търсене