Избори за Европейски парламент 2019г.
Заповед РД-107/01.04.2019г. за преразпределение на СИК на избирателни секции
Заповед РД-108/01.04.2019г. за образуване на избирателни секции

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ II за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВА НА СИК ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, НА 26 МАЙ 2019Г.

Приложение към Решение №139 от 10.04.2019 г. - МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ

Приложение към Решение №148-ЕП от 11.04.2019 г. - ИЗЧИСЛИТЕЛНА ПРОЦЕДУРА КЪМ МЕТОДИЧЕСКИТЕ УКАЗАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВИТЕ НА СИК И ПРИМЕРНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ

ЗАПОВЕД РД -144/25.04.2019 г. за осигуряване на обществен ред, пртивопожарна безопасност, охрана и установяване на нормална обстановка по време на провеждането на  избори за членове на Европейски парламент 

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВА НА ПОДВИЖНА СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  /ПСИК/ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, НА 26 МАЙ 2019Г.

ЗАПОВЕД №РД - 153 от 08.05.2019 г.

ЗАПОВЕД №РД - 161 от 13.05.2019 г. във връзка с образуване на ПСИК

ЗАПОВЕД №РД - 162 от 13.05.2019 г. във връзка с местонахождение на ПСИК

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Граждани с увреждания на опорно -двигателния апарат или зрението, желаещи да гласуват, могат да упражнят правото си на глас в следните секции

Видеоклипове, разработени от ЦИК, разясняващи правата и задълженията на гражданите
Търсене