Обществени поръчки-ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА от 15.04.2016г.
„ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА В ОБЩИНА МАДАН“
16.08.2019
1. Решение за откриване на обществена поръчка, публикувано на 16.08.2019г.
2. Обявление за поръчка, публикувано на 16.08.2019г.
3. Техническо задание, публикувано на 16.08.2019г.
4. Документация за участие, публикувана на 16.08.2019г.
5. Проект на договор, публикуван на 16.08.2019г.
6. Образци на документи, публикувани на 16.08.2019г.
7. Съобщение, публикувано на 30.08.2019г.
8. Съобщение за отваряне на ценови предложения, публикувано на 30.09.2019г.
9. Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 07.10.2019г.
10. Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 07.10.2019г.
11. Решение за избор на изпълнител, публикувано на 07.10.2019г.
12. Договор № 19-У-089/01.11.2019г. с приложения, публикуван на 06.11.2019г.
13. Договор № 19-У-090/01.11.2019г. с приложения, публикуван на 06.11.2019г.
14. Договор № 19-У-091/01.11.2019г. с приложения, публикуван на 06.11.2019г.
15. Договор № 19-У-092/01.11.2019г. с приложения, публикуван на 06.11.2019г.
16. Договор № 19-У-093/01.11.2019г. с приложения, публикуван на 06.11.2019г.
17. Договор № 19-У-094/01.11.2019г. с приложения, публикуван на 06.11.2019г.
18. Договор № 19-У-095/01.11.2019г. с приложения, публикуван на 06.11.2019г.
19. Обявление за възложена поръчка, публикувано на 06.11.2019г.
Търсене