Обществени поръчки-ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА от 15.04.2016г.
„Периодични доставки на горива за зареждане на моторните превозни средства на община Мадан чрез покупки от търговски обекти (бензиностанции) посредством карти за безкасово плащане“
05.09.2019
Търсене