Новини
ДНЕС И УТРЕ СА НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА ОУ “П.Р.СЛАВЕЙКОВ“ – СРЕДНОГОРЦИ
10.01.2019
Във връзка с влошаване на метеорологичните условия и аварирала парна инсталация, кметът на община Мадан издаде Заповед за обявяване дните 10 и 11.01.2019г. за неучебни...

ОСИГУРЕНА E ЗАЕТОСТ НА 37 ЛИЦА ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.010-0702 „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ОБЩИНА МАДАН"
02.01.2019
От 2 януари 2019 г. по проект BG05M9OP001-2.010-0702  „Развитие на социално предприемачество в община Мадан\" е осигурена заетост на 37 лица за период от 12 месеца в рамките на създаденото по проекта общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство – Мадан“.

ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА!
01.01.2019

ОБЩИНА МАДАН ИЗПРАЩА ГОДИНАТА С ОЩЕ ЕДНА ДОБРА НОВИНА! 70-ТЕ ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ ПРОДЪЛЖАВАТ РАБОТА ДО 31 АВГУСТ 2019Г.
31.12.2018
Въз основа на подписано двустранно споразумение между Агенция социално подпомагане и Община Мадан, за втори път ръководството успя да удължи срока на предоставянето на социалните...

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПО ПОВОД КОЛЕДНО-НОВОГОДИШНИТЕ ПРАЗНИЦИ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА МАДАН
21.12.2018
Уважаеми жители, гости и приятели на Община Мадан,

Обявления
ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ ЗА ОБЛАСТ СМОЛЯН
10.01.2019
Във връзка с разработване на Областен план за развитие на горските територии (ОПРГТ) за област Смолян, в периода 14-16 януари 2019 г. във всяка община...

СПИСЪК НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА С ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НАД 5 000 лв. към 08.01.2019г.
09.01.2019
Пълният списък виж - ТУК

ОБЩИНА МАДАН ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДБОР НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГА В ОБЩНОСТТА И В ДОМАШНА СРЕДА „ЛИЧЕАН АСИСТЕНТ“ от 07.01.2019г. до 18.01.2019г.
07.01.2019
  ОБЩИНА МАДАН ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДБОР НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГА В ОБЩНОСТТА И В ДОМАШНА СРЕДА „ЛИЧЕАН АСИСТЕНТ“  от  07.01.2019г.   до  18.01.2019г.   Допустими кандидати:...

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019 ГОДИНА – 2021 ГОДИНА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТОБЮДЖЕТ НА ОБЩИНА МАДАН ЗА 2019 ГОДИНА
19.12.2018
На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси оповестяваме датата за публичното обсъждане на бюджетната прогноза за следващите три години за местни дейности и...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №8 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАДАН
13.12.2018
На основание чл.77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс /АПК/, чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/,

Търсене