Новини
В МАДАН ОТБЕЛЯЗАХА 145 ГОДИНИ ОТ ГИБЕЛТА НА АПОСТОЛА
19.02.2018
Ученици, граждани и представители на местната власт в община Мадан се включиха в тържественото отбелязване на 145-ата годишнина от гибелта на Васил Левски.Проявата бе организира...

ДОКЛАД ЗА МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ПЕРИОДА 2014-2017
12.02.2018
След утвърждаването на извършената Междинна оценка на Плана за развитие на община Мадан от Общински съвет – град Мадан на заседаниe, проведено на 24.01.2018 г.,...

ОБЩИНА МАДАН ДАВА ШАНС ЗА „СТАРТ НА КАРИЕРАТА" НА МЛАДИ ВИСШИСТИ
05.02.2018
Общинска администрация – Мадан попълни състава си, като за пореден път дава шанс за старт в кариерата на завършили своето висше образование младежи без стаж...

СПОРТЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА МАДАН ЗА 2018 ГОДИНА
05.02.2018
виж ТУК

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА МАДАН ЗА 2018 г.
01.02.2018
КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА МАДАН ЗА 2018 г.

Обявления
Обявление Кабелна линия 20kV село Леска мах.Чиевска-мах.Кориите
15.02.2018
Община Мадан на основание чл.128 ал.2 от ЗУТ, обявява на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ, че е изготвен проект за ПУП-парцеларен...

Обявление относно изменение на Тарифа за определяне на началния размер на месечния наем за 1 кв.м. с включен ДДС при предоставяне на общински помещения, места и терени към НАРЕДБА № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост
31.01.2018
О Б Я В Л Е Н И Е ОТНОСНО: изменение на Тарифа за определяне на началния размер на месечния наем за 1 кв.м. с включен...

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ: „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”, "СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ" И ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА УСЛУГИТЕ В ОБЩНОСТТА И В ДОМАШНА СРЕДА
23.01.2018
КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТ: „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ” ВЪВ ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА И В ДОМАШНА СРЕДА – ГР. МАДАН...

3АДАНИЕ ЗА ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МАДАН
15.01.2018
Община  Мадан  в  качеството си  на  Възложител на Общ Устройствен  План  на Община Мадан   на основание чл.19 и чл.19а, ал.3 от Наредбата за условията и...

Обявление за Обществено обсъждане на Проект за изменение и допълнение на Наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мадан.
09.01.2018
ОБЩИНА МАДАН,  във връзка с обявление публикувано на 14.12.17г. на интернет страницата на Община Мадан, по реда на чл.26, ал.3 от ЗНА /Закон за нормативните...

Търсене