Новини
ПИСАТЕЛКАТА АСЯ МИНЧЕВА ПРЕДСТАВИ СВОЯ ВТОРИ РОМАН „ОМРАЗА СРЕЩУ ЛЮБОВ”
21.05.2019
Ася Минчева представи своя въздействащ и заинтригуващ роман „Омраза срещу любов” в ГБ „Антон Страшимиров”. След „Наследникът” младата писателка отново отправи предизвикателство към читателите да...

СЪОБЩЕНИЕ
21.05.2019
Граждани с увреждания на опорно -двигателния апарат или зрението, желаещи да гласуват, могат да упражнят правото си на глас в секция №0001 на  ул.”П.Хилендарски” №13 ...

ОБЩИНИТЕ МАДАН И РУДОЗЕМ С ОДОБРЕН СЪВМЕСТЕН ПРОЕКТ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ И ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
17.05.2019
Съвместният социален проект между общините Мадан и Рудозем за обслужване на възрастни хора и хора с увреждания е одобрен за финансиране.Одобреното проектно предложение е на...

НАЙ-МАЛКИТЕ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНАТА ОТБЕЛЯЗАХА ДЕНЯ НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ С РАЗЛИЧНИ ИГРИ
17.05.2019
Общинска администрация – Мадан и ДГ „Елица” организираха спортен празник под надслов „Спорт срещу агресия”, който се проведе в Спортния комплекс. Най-малките жители на общината...

СПОРТЕН ПРАЗНИК ПОД НАДСЛОВ "ЗАЕДНО СРЕЩУ НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ" ПРОВЕДОХА В ОУ „П.Р.СЛАВЕЙКОВ”
17.05.2019
Днес в ОУ „П.Р.Славейков” с. Средногорци се проведе спортен празник под надслов „Заедно срещу насилието в училище”, със съдействието на община Мадан /МКБППМН/. Всички заедно...

Обявления
Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения и становища по проект на Наредба за изменение на Наредбата за НАРЕДБА за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Мадан
22.05.2019
На основание чл.26, ал.2 и ал.3 от Закона за нормативните актове проектът на НАРЕДБА  за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община...

ЗАПОВЕД НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ -СМОЛЯН
21.05.2019
Виж ТУК

СПИСЪК НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА С ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НАД 5 000 лв. към 07.05.2019
10.05.2019
Пълният списък виж- ТУК 

ЗАПОВЕД № РД – 138/ 22.04.2019 г.
22.04.2019
ОТМЕНЯМ, Заповед №РД-115/08.04.2019г., с която е открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, на 24.04.2019 г. в сградата на ОбА - Мадан, ул.Обединение №14, за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, с предназначение – за монтиране на автомат за топли напитки, с цел отстраняване на констатираните допуснати нарушения, относно формиране на депозит за участие и началната стъпка за наддаване, период за закупуване на тръжни документи, както и опасност от опорочаване на процедурата и засягане на интереси на желаещи да участват в търга.

ОБЯВЛЕНИЕ
18.04.2019
ОТНОСНО: Приемане на нова Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията на община Мадан.

Търсене