Новини
МАДАН С УСТОЙЧИВА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
15.10.2018
Общината съвместно със Златоград и Неделино изпълнява проект за изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци по ОП „Околна...

КМЕТЪТ НА МАДАН ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА БЛИЗО 6 МЛН ЛЕВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 8 ВАЖНИ ОБЕКТА
12.10.2018
Кметът на община Мадан Фахри Молайсенов подписа договор с ДФ“Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на стойност 5 864 229.77 лв без ДДС. Със...

ОБЩИНА МАДАН ПОДПИСА ДОГОВОР С ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"
12.10.2018
Нa 11.10.2018 г. между Държавен фонд „Земеделие” и Община Мадан се подписа Договор № 21/07/2/0/00609 за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 7.2. „Инвестиции...

ОБЩИНА МАДАН ПОЛУЧИ ДАРЕНИЕ НА МОДЕРНА ТЕХНИКА ЗА КОСЕНЕ
09.10.2018
Дарение от нова техника за косене на зелените площи получи Община Мадан. От днес служителите на Общинското предприятие „Благоустройство на територията” ще работят с тракторна...

ОТКРИХА ДЕТСКО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ В ОУ „Н.Й.ВАПЦАРОВ”
01.10.2018
Детско полицейско управление беше открито в ОУ „Н.Й.Вапцаров” град Мадан, като за целта беше подписано споразумение за сътрудничество между началника на РУ- Мадан и директора...

Обявления
СПИСЪК НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА С ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НАД 5 000 лв. към 04.10.2018
05.10.2018
Пълният списък виж ТУК

Заповед на ОПУ-Смолян относно Удължаване на срока на действие на Заповед № РД - 11 - 30 от 14.09.2018 г.
28.09.2018
Виж Заповедта ТУК

ОБЯВЛЕНИЕ
20.09.2018
Проект за изменение и допълнение на Наредба №9

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА
16.08.2018
СЪОБЩЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МАДАНДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКАСКИЦИ

СПИСЪК НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА С ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НАД 5 000 лв. към 09.08.2018
09.08.2018
Пълният списък виж ТУК

Търсене