Мадан в медиите
ОБЩИНА МАДАН ДАВА ШАНС ЗА „СТАРТ НА КАРИЕРАТА" НА МЛАДИ ВИСШИСТИ
05.02.2018
Общинска администрация – Мадан попълни състава си, като за пореден път дава шанс за старт в кариерата на завършили своето висше образование младежи без стаж в професията. Кметът на общината Фахри Молайсенов лично ги приветства с „Добре дошли” и им пожела да се възползват пълноценно от шанса да работят в администрацията и да се учат от вече доказани специалисти. В продължение на девет месеца, какъвто е срокът на програмата, те ще натрупат опит, практически познания и самочувствие в реална работна среда, което ще бъде добър старт за тяхното бъдещо професионално развитие. Младите висшисти са разпределени на работа в различните дирекции на институцията. „Община Мадан за поредна година се включва в програмата „Старт на кариерата“, която подпомага професионалната реализация на младите хора след завършване на висшето им образование. Приоритет в нашата работа и според възможностите ни е насърчаване на заетостта и прилагане на възможностите за квалификация, преквалификация и кариерно развитие, особено на младите хора. Това е и един сигурен начин да запази общината най-ценния си капитал – нейните жители. Средство за това са всички активни мерки и програми в сферата на квалификация ", заяви кметът. Сред изискванията към кандидатите за работа е да са на възраст до 29 години, с висше образование, да имат регистрация в Бюрото по труда като безработни или заети и да не притежават трудов стаж по придобитата от висшето образование специалност. Основната цел на програмата е да бъдат дадени възможности за придобиването на трудов стаж на безработни младежи, завършили висше образование и улесняване на прехода между образование и заетост.
Търсене