ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ
СЪОБЩЕНИЕ
06.06.2018
До Георги Петров Петров във връзка с одобрен проект за частичен кадастрален план на имоти, находящи се в землището на с. Вехтино, община Мадан.

Съдържаниего на съобщението виж ТУК

Заповед № К-9/29.03.2018г.
Търсене