ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ
СПИСЪК – КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГА В ОБЩНОСТТА И В ДОМАШНА СРЕДА – “ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”
25.01.2019

СПИСЪК – КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГА В ОБЩНОСТТА И В ДОМАШНА СРЕДА – ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”

КОМИСИЯTA, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД-19/11.01.2019 ГОДИНА ЗА ПОДБОР НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГИ В ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА И В ДОМАШНА СРЕДА - ГР.МАДАН (ЦППУСВОДС - МАДАН),  КЛАСИРА КАНДИДАТИТЕ В СЛЕДНИЯ РЕД:

 

Вх. №

Име, презиме, фамилия

Бр.точки

1

9400-44/08.01.2019 г.

Нория Мехмедова Халиминска

224

2

9400-38/08.01.2019 г.

Рафика Хайдарова Караюсеинова

217

3

9400-62/09.01.2019 г.

Нурия Шекирова Фелетиева

213

4

9400-21/07.01.2019 г.

Рамадан Раифов Чиев

203

5

9400-79/102019 г.

Розета Захариева Дамянова

201

6

9400-144/16.01.2019 г.

Фатма Махмудова Карамфилова

200

7

9400-129/14.01.2109 г.

Хамдия Незифова Байрактарова

198

8

9400-60/09.01.22019 г.

Кадиме Хашимова Ашкова

198

9

9400-77/10.01.2019 г.

Акиф Хасанов Ферадов

198

10

9400-69/09.01.2019 г.

Азиз Мехмедов  Юсенков

197

11

9400-64/09.01.2019 г.

Фатма Османова  Карасмаилова

196

12

9400--94/11.01.2019 г.

Кемил Мустафа Семерджи

196

13

9400-31/07.01.2019 г.

Радка Райчева Маринска

196

14

9400-18/07.01.2019 г.

Румен Ангелов Кавалджиев

195

15

9400-108/11.01.2019 г.

Пенчо Пламенов Сандов

194

16

9400-91/10.01.2019 г.

Хамдие Еминова Халилова

193

17

9400-29/07.01.2019 г.

Салих Хасанов Кюрюлев

191

18

9400-53/08.01.2019 г.

Фейме Мехмедова Камбозова

190

19

9400-138/15.01.2019

Сами Осман Родуплу

185

20

9400-71/09.01.2019 г.

Фатме Юсенова Чоджукова

184

21

9400-46/08.01.2019 г.

Асие  Рахманова  Махмудова

175

22

9400-103/11.01.2019 г.

Ахмед Арифов Касабов

172

23

9400-125/14.01.2019 г.

Фатме Азизова Петагова

170

24

9400-91/11.01.2019 г.

Мехмед Хайрединов Демиров

168

25

9400-85/10.01.2019 г.

Сабри Ахмедов Белюкбашев

167

26

9400-93/11.01.2019 г.

Рахиме Кемилова Юсенова

165

27

9400-28/07.01.2019 г.

Рамадан Арифов Рашидов

165

28

9400-27/07.01.2019 г.

Фатме Руфатова Рашидова

165

29

9400-96/11.01.2019 г.

Зейре Хасанова Хусевска

161

30

9400-113/11.01.2019 г.

Лютвие Сюлманова Акхасанова

160

31

9400-13/07.01.2019 г.

Ефрем Алиев Зотев

157

32

9400-36/08.01.2019 г.

Зейря Мехмедова Карасалихова

156

33

9400-159/18.01.2019 г.

Хамдия Тахирова Ушева

156

34

9400-116/14.01.2019 г.

Айше Мурадова Сандова

156

35

9400-101/11.01.2019 г.

Карамфилка Йорданова Николова

156

36

9400-112/11.01.2019 г.

Емин Ахмедов Акхасанов

155

37

9400-76/10.01.2019 г.

Трендафилка Карамфилова Иванова

153

38

9400-39/08.01.2019 г.

Хасан Мехмедов Каменски

151

39

9400-128/14.01.2019 г.

Фейме Арифова Устова

148

40

9400-99/11.01.2019 г.

Арзие Сюлейманова Джеферова

147

41

9400-152/17.01.2019 г.

Захра Асанова Ферадова

147

42

9400-176/18.01.2019 г.

Рафия Асанова Сюлейманова

146

43

9400-147/16.01.2019 г.

Асия Рамаданова Чолакова

143

44

9400-17/07.01.2019 г.

Светослав Цанков Джиналиев

142

45

9400-146/16.01.2019 г

Ариф Мехмедов Делибрахъмов

139

46

9400-86/10.01.2019 г.

Айша Есатова Ковачева

138

47

9400-65/09.01.2019 г.

Мюмюне Мехмедова Софтова

137

48

9400-160/18.01.2019 г.

Фатма Мехмедова Абдулахова

135

49

9400-106/11.01.2019 г.

Али Османов Махмудов

133

50

9400-23/07.01.2019 г.

Емилия Цветанова Кехайова

133

51

9400-153/17.01.2019 г.

Феймя Хасанова Бодурова

132

52

9400-135/15.01.2019 г.

Илмия Кезим Осман

131

53

9400-35/08.01.2019 г.

Ариф Еминов Устов

129

54

9400-48/08.01.2019 г.

Селви Мехмедов Ашков

129

55

9400-141/15.01.2019 г.

Арзие Акифова Козарева

128

56

9400-94/11.01.2019 г.

Кемил Мустафа Семерджи

125

57

9400-84/10.01.2019 г

Лейле Махмудова Белюкбашева

123

58

9400-74/10.01.2019 г.

Фейме Сахидова Зотева

122

59

9400-82/10.01.2019 г.

Хамдие Хамди Онбаши

121

60

9400-59/09.01.2019 г.

Садрия Махмудова Ашкова

119

61

9400-24/07.01.2019 г.

Фетие Хасанова Кильовска

117

62

9400-110/11.01.2019 г.

Алекс Анелиев Йорданов

117

63

9400-122/14.01.2019 г.

Фимия Асенова Христова

116

64

9400-124/14.01.2019 г.

Мурад Шабанов Хасанов

115

65

9400-89/10.01.2019 г.

Зекия Алиева Шошева

110

66

9400-50/08.01.2019 г.

Мехмед Идризов Мурадов

109

67

9400-73/10.01.2019 г.

Слави Матеев Зотев

97

68

9400-120/14.01.2019 г.

Хамди Меджитов Софтов

93

69

9400-117/14.01.2019 г.

Веселин Каменов Узунов

83

70

9400-68/09.01.2019 г.

Стефан Илиев Иванов

65

71

9400-42/08.01.2019 г.

Мохамед Кемилов Овчаров

58

72

9400-52/08.01.2019 г.

Нези Фаиков Безергенов

53

 

 

Договор за предоставяне на социална услуга в общността и в домашна среда се сключва с лицето, класирано на първо място, считано от 01.02.2019 г.

 

Търсене