ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА
04.09.2019
Община Мадан, съобщава на заинтересованите лица, че в периода 04.09.2019г. - 06.10.2019г. се провеждат общиствени консултации по Предварителен проект на Общ устройствен план на община Мадан и Екологичната оценка към него.

Пълният текст на съобщението виж - ТУК


Приложения: 
1. Общ устройствен план 
2. Коригиран доклад за екологична оценка
Търсене