Мадан в медиите

ПОРЕДНО ЩЕДРО ДАРЕНИЕ НАПРАВИ НЕМСКА ФИРМА НА ОБЩИНА МАДАН
16.07.2019
Чек на стойност 2 000 евро дари немска фирма на Община Мадан.Зад добрата кауза застанаха за пореден път собственикът на фирма за производство на висококачествено, сертифицирано защитно облекло „HB Protective Wear Productios GmbH & CO.KG"- Клаус Бертхолд и местният бизнесмен, собственик на фирма „Омелия“ - Ясен Керменов. Средствата ще бъдат изразходени за закупуване на нови функционални болнични легла за пациентите на МБАЛ „Проф. Д-р К.Чилов“ – град Мадан.Дарението беше прието от зам.- кмета на община Мадан Явор Орлов, който изрази благодарност от името на кмета и цялото общинско ръководство към дарителите за отношението и примерът, който показват, чрез поредния им благороден...

УНИКАЛЕН ПО РОДА СИ ПРОЕКТ В СФЕРАТА НА МИННИЯ ТУРИЗЪМ ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРА В МАДАН
08.07.2019
Стартира изпълнението на ПРОЕКТ „УСТОЙЧИВА ЕКОЛОГИЧНО-КУЛТУРНА ВАЛОРИЗАЦИЯ НА МИННИ И КАРИЕРНИ ОБЕКТИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН” /SUSTAINABLE ECO-CULTURAL VALORIZATION OF MINES AND QUARRIES SITES IN THE CROSS-BORDER AREA – TERRA-MINE – B2 – 6c”/, съгласно сключен Договор за субсидия №.B2.6c.21/04.07.2019 г. по ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020 Г., Приоритетна ос 2 „Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион”, Инвестиционен приоритет 6c „Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природно и културното наследство”, Специфична цел „Да валолизира културно и природно наследство в трансграничния регион”.   Община Мадан е водещ Бенефициент (Бенефициент 1) по проекта, а партньори са: OБЩИНА ПИЛЕА-ХОРТИАТИС, РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ /MUNICIPALITY OF PILEA-HORTIATIS,...

Стартира изпълнението на проект „ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА”
04.07.2019
Стартира изпълнението на проект „ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА”, съгласно сключен Договор за съвместна дейност № РД04-88/03.07.2019 г.     Общата стойност на проекта възлиза на 30 000, в т.ч.: 27 000 лв /90%/ - средства от Фонд „Социална закрила”; 3 000 лв /10 %/ - средства от Общинския бюджет на община Мадан.   Периодът на изпълнение на проекта е с продължителност 4 месеца- от 03.07.2019 г. до 31.10.2019 г. Основна цел на проекта е социално включване и подобряване на качеството на живот на целевата група – пълнолетни лица с психични разстройства, чрез...

ПОВЕЧЕ ОТ 14 КИЛОМЕТРА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА ЩЕ БЪДАТ ОБНОВЕНИ
27.06.2019
Вече е дадено началото на рехабилитацията на отсечката за село Боровина, като в момента се работи по разширяване на трасето, оформяне на пътното легло, изграждане на нови водостоци, банкети и трасе за широколентов интернет .От няколко дни стартира и втората отсечка от три километра на пътя за с. Студена. Средствата за инвестицията в инфраструктурните обекти са в размер на 6 598 401 лева и са по одобрен проект на общината от Програмата за развитие на селските райони.Проектът има за цел да подобри инфраструктурата на 4 общински пътя:Върбински мост - с. Върбина;Върбина – Студена ;Студена – Боровина;Мадан – Равно нивище -...

УТРЕ ПРЪСКАТ СРЕЩУ КЪРЛЕЖИ И БЪЛХИ В МАДАН
27.06.2019
Общинска администрация Мадан уведомява, че на 28.06.2019 г. /петък/ ще се извърши третиране на тревните площи с препарат - Бандит 10 ЕВ против кърлежи и бълхи.Умоляват се всички лица да не използват тревните площи до изтичане на карантинния срок – 24 часа.

ОБНОВЯВАТ ЦЯЛОСТНО БЛИЗО 1600 КВАДРАТНИ МЕТРА ТРОТОАРИ И БОРДЮРИ В МАДАН
26.06.2019
Започна основен ремонт на едни от централните тротоари в Мадан, намиращи се на ул. "Република", ул. "Явор" и ул. "Перелик" в Мадан . Общата площ на участъците, предвидени за ремонт е близо 1 600 кв/м.Средствата за новия облик на главните улици са осигурени от Общинския бюджет, а строителите вече работят интензивно по улица „Перелик“ /една от входно-изходните артерии на града/.Обновяването на настилките ще допринесе преди всичко за удобството и безопасността на пешеходците, както и за подобряване на цялостния облик на градската среда, тъй като в момента състоянието тротоарните плочки са силно амортизирани, на места бордюрите и тротоарните плочи са разрушени,...

Търсене