Мадан в медиите

МОМИЧЕ Е ПЪРВОТО БЕБЕ В МАДАН ЗА 2019г.
14.01.2019
МОМИЧЕ Е ПЪРВОТО БЕБЕ В МАДАН ЗА 2019г.

ДНЕС И УТРЕ СА НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА ОУ “П.Р.СЛАВЕЙКОВ“ – СРЕДНОГОРЦИ
10.01.2019
Във връзка с влошаване на метеорологичните условия и аварирала парна инсталация, кметът на община Мадан издаде Заповед за обявяване дните 10 и 11.01.2019г. за неучебни за училище „П.Р. Славейков“ – с. Средногорци.Учебните занятия ще бъдат възобновени на 14.01.2019г. /понеделник/ , като до тогава ще се осигурят нормални условия за провеждане на учебния процес.

ОСИГУРЕНА E ЗАЕТОСТ НА 37 ЛИЦА ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.010-0702 „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ОБЩИНА МАДАН"
02.01.2019
От 2 януари 2019 г. по проект BG05M9OP001-2.010-0702  „Развитие на социално предприемачество в община Мадан" е осигурена заетост на 37 лица за период от 12 месеца в рамките на създаденото по проекта общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство – Мадан“.

ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА!
01.01.2019

ОБЩИНА МАДАН ИЗПРАЩА ГОДИНАТА С ОЩЕ ЕДНА ДОБРА НОВИНА! 70-ТЕ ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ ПРОДЪЛЖАВАТ РАБОТА ДО 31 АВГУСТ 2019Г.
31.12.2018
Въз основа на подписано двустранно споразумение между Агенция социално подпомагане и Община Мадан, за втори път ръководството успя да удължи срока на предоставянето на социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен санитар“ до 31 август 2019г. Финансовите средства за обезпечаване на услугите се осигуряват, регламентирано с Постановление на Министерския съвет.От май месец 2016 година, трите вида социални услуги бяха предоставяне по одобрен проект на Общината: "За по-активна, ефективна и устойчива социална политика, чрез иновативност на социалните модели, прилагани в община Мадан", процедура „Независим живот” по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.В края на 2017 г. кметът на...

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПО ПОВОД КОЛЕДНО-НОВОГОДИШНИТЕ ПРАЗНИЦИ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА МАДАН
21.12.2018
Уважаеми жители, гости и приятели на Община Мадан,

Търсене