Финансиране от ЕС

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАДАН
11.10.2018
Информация за подписване на договор № 21/07/2/0/00609 за отпускане на безвъзмездна финансова помощ 

РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ОБЩИНА МАДАН
14.06.2018
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.
29.01.2018
ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.

„Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за об
03.12.2017
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“

“Подобряване на качеството на живот на хора с увреждания и техните семейства на територията на община Мадан"
02.12.2017
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.

"За по-активна, ефективна и устойчива социална политика, чрез иновативност на социалните модели, прилагани в община Мадан"
01.12.2017
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020 г.

Търсене