ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ

Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения и становища по проект на Наредба за изменение на Наредбата за НАРЕДБА за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Мадан
22.05.2019
На основание чл.26, ал.2 и ал.3 от Закона за нормативните актове проектът на НАРЕДБА  за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Мадан, заедно с мотивите към него, е публикуван на  18.04.2019 година на интернет страницата на община Мадан за предложения и становища. В 30-дневния срок за обществени консултации по чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища по изработения проект на НАРЕДБА  за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Мадан.

ЗАПОВЕД НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ -СМОЛЯН
21.05.2019

СПИСЪК НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА С ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НАД 5 000 лв. към 07.05.2019
10.05.2019
Пълният списък виж- ТУК 

ЗАПОВЕД № РД – 138/ 22.04.2019 г.
22.04.2019
ОТМЕНЯМ, Заповед №РД-115/08.04.2019г., с която е открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, на 24.04.2019 г. в сградата на ОбА - Мадан, ул.Обединение №14, за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, с предназначение – за монтиране на автомат за топли напитки, с цел отстраняване на констатираните допуснати нарушения, относно формиране на депозит за участие и началната стъпка за наддаване, период за закупуване на тръжни документи, както и опасност от опорочаване на процедурата и засягане на интереси на желаещи да участват в търга.

ОБЯВЛЕНИЕ
18.04.2019
ОТНОСНО: Приемане на нова Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията на община Мадан.

СПИСЪК НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА С ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НАД 5 000 лв. към 02.04.2019
05.04.2019
Пълният списък вижте ТУК 

Търсене