ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ

СПИСЪК НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА С ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НАД 5 000 лв. към 06.11.2019
08.11.2019
Пълният списък виж ТУК

ОБЯВА
09.10.2019
Във връзка с откриване на нова социална услуга от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства“ , Община Мадан обявява подбор по документи за длъжността „Управител/Директор”– едно работно място.   Минимални изисквания за заемане на длъжността: Образование – висше - бакалавър; Опит на ръководна позиция в социалната сфера минимум 1 г.   Необходими документи за кандидатстване: Заявление (по образец); Автобиография; Копие на документи за завършено образование; Копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./- при наличието на такива;   Място на работа: „Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства“  Община Мадан Начин на провеждане на подбора: По документи.      Заявления...

СПИСЪК НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА С ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НАД 5 000 лв. към 04.10.2019
09.10.2019
Пълният списък на лицата виж ТУК

ОБЯВЛЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ И НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
19.09.2019
На основание чл. 13 г ал.3 от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения  се обявяват процедури  за набиране на предложения за доставка на продукти по схема “Училищен плод” и по схема “Училищно мляко” за следните детски градини: ДГ "Елица" - град Мадан  ДГ "Щурче" - с. Средногорци ДГ "Детелина" - с. Боровина ДГ "Пролет" - с. Букова поляна ДГ "Мир" - с. Върбина

СЪОБЩЕНИЕ
13.09.2019
На вниманието на лицата, извършващи дейност в местата за настаняване на територията на община Мадан!

СПИСЪК НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА С ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НАД 5 000 лв. към 04.09.2019
05.09.2019
Пълният списък виж ТУК 

Търсене