ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ

ЗАПОВЕД № ОК-03-02-68/14.03.2019г.
14.03.2019
ЗАПОВЕД № ОК-03-02-68/14.03.2019г. - виж ТУК

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.61, АЛ.3 ОТ АПК
14.03.2019
До Юлиана Радославова Кисьова - СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.61, АЛ.3 ОТ АПК
14.03.2019
До Асан Ражепов Евльов - СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.61, АЛ.3 ОТ АПК
14.03.2019
До Райчо Асенов Андреев - СЪОБЩЕНИЕ

ПРОВЕДЕНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПРОЕКТ НА ОПРГТ ЗА ОБЛАСТ СМОЛЯН
14.03.2019
Но основание чл.58 ал 10 от Наредба№18/07.10.2015г. за инвентаризация и планиране в горските територии са публикувани МОТИВИРАНА СПРАВКА  и ПРОТОКОЛ  от проведеното Обществено обсъждане.

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ
11.03.2019
ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ОБЯВАТА ВИЖ - ТУК 

Търсене