ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ

ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ ЗА ОБЛАСТ СМОЛЯН
10.01.2019
Във връзка с разработване на Областен план за развитие на горските територии (ОПРГТ) за област Смолян, в периода 14-16 януари 2019 г. във всяка община от областта ще се проведат обществени обсъждания на проекта.В община Мадан, обсъждането ще се прведе на  15.01.2019г. от 15:00 часа в 401 зала в сградата на Общинска администрация. Обществените обсъждания се организират от Регионална дирекция по горите – Смолян, със съдействието на общинските администрации и изпълнителя на плана – „Географика“ ООД.                     Повече информация за ОПРГТ за област Смолян и провеждането на обществените обсъждания може да намерите на сайта на плана: https://www.oprgtsmolyan.net/ .                     За целите на...

СПИСЪК НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА С ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НАД 5 000 лв. към 08.01.2019г.
09.01.2019
Пълният списък виж - ТУК

ОБЩИНА МАДАН ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДБОР НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГА В ОБЩНОСТТА И В ДОМАШНА СРЕДА „ЛИЧЕАН АСИСТЕНТ“ от 07.01.2019г. до 18.01.2019г.
07.01.2019
  ОБЩИНА МАДАН ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДБОР НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГА В ОБЩНОСТТА И В ДОМАШНА СРЕДА „ЛИЧЕАН АСИСТЕНТ“  от  07.01.2019г.   до  18.01.2019г.   Допустими кандидати: хора с увреждания и хора над 65 години в невъзможност за самообслужване.   Период на прием: всеки делничен ден от 07.01.2019г. до 18.01.2019 г., вкл. от 08:00ч. до 12:00ч., и от  13.00ч. до 17:00 ч.   Място на прием: гр.Мадан, ул. "Обединение" № 14, етаж II, офис 214 /административна сграда на община Мадан/   Необходими документи: заявление (по образец); документ за самоличност /за справка/; документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител /за справка/; копие от личен амбулаторен картон /ако е приложимо/; копие от...

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019 ГОДИНА – 2021 ГОДИНА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТОБЮДЖЕТ НА ОБЩИНА МАДАН ЗА 2019 ГОДИНА
19.12.2018
На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси оповестяваме датата за публичното обсъждане на бюджетната прогноза за следващите три години за местни дейности и проектобюджета на община Мадан за 2019 година, която е  04/ 01/ 2019 година / петък / в 17:15 часа в заседателната зала на ОбС- Мадан / етаж IV в сградата на общинска администрация/. Приканваме всички граждани, представители на бизнеса и НПО и други лица, които са заинтересовани от бюджетните процедури да се включат, като дадат своите предложения, данни за които могат да намерят на сайта на община Мадан – www.madan.bg. Приложение: Материали за Проект на Бюджет 2019                        Допълнителна...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №8 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАДАН
13.12.2018
На основание чл.77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс /АПК/, чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/,

СПИСЪК НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА С ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НАД 5 000 лв. към 07.12.2018
11.12.2018
ПЪЛНИЯТ СПИСЪК  ВИЖ - ТУК

Търсене