ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ

СПИСЪК НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА С ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НАД 5 000 лв. към 05.11.2018
06.11.2018
Пълният списък виж ТУК

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №1
29.10.2018
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс /АПК/, чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, ОБЩИНА МАДАН УВЕДОМЯВА, всички заинтересовани лица и организации, че в 30 дневен срок, от публикуване на настоящето обявление, могат да изразяват становища и да дават своите предложения по изготвения Проект за изменение и допълнение на НАРЕДБА №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Мадан. Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на наредбата, чрез публикуваните по-долу приложения. Мотиви:   Установени са противоречия на разпоредби от наредбата с разпоредби на нормативни...

СПИСЪК НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА С ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НАД 5 000 лв. към 04.10.2018
05.10.2018
Пълният списък виж ТУК

Заповед на ОПУ-Смолян относно Удължаване на срока на действие на Заповед № РД - 11 - 30 от 14.09.2018 г.
28.09.2018
Виж Заповедта ТУК

ОБЯВЛЕНИЕ
20.09.2018
Проект за изменение и допълнение на Наредба №9

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА
16.08.2018
СЪОБЩЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МАДАНДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКАСКИЦИ

Търсене