ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ

СПИСЪК НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА С ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НАД 5 000 лв. към 03.07.2018
04.07.2018
ПЪЛНИЯТ СПИСЪК НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА С ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НАД 5 000 лв. към 03.07.2018 ВИЖТЕ ТУК

ОБЯВА
19.06.2018
Общинска администрация град Мадан уведомява жителите на общината, че всеки работен ден от 8:00 часа до 17:00  часа  в  стая 215 на  ОбА  гр. Мадан  могат да се запознаят с Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието на околната среда  за инвестиционно предложение:

ОБЯВЛЕНИЕ
11.06.2018
Община Мадан обявява прием на заявления от кандидати за Личен асистент  на лицето ЕМИЛ АСЕНОВ ЯНЕВ на почасови социални услуги в рамките на Споразумение № ФС01-0381/22.12.2017г. между Агенция за социално подпомагане (АСП) и Община Мадан, сключено в  изпълнение на Постановление № 332/22.12.2017 г. на Министерски съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 година.                                                                                           Необходими...

СЪОБЩЕНИЕ
06.06.2018
До Георги Петров Петров във връзка с одобрен проект за частичен кадастрален план на имоти, находящи се в землището на с. Вехтино, община Мадан.Съдържаниего на съобщението виж ТУКЗаповед № К-9/29.03.2018г.

СПИСЪК НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА С ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НАД 5 000 лв. към 04.06.2018
05.06.2018
ПЪЛНИЯТ СПИСЪК НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА С ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НАД 5 000 лв. към 04.06.2018 ВИЖТЕ ТУК

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26 АЛ.3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
18.05.2018
Относно: Проект за изменение и допълнение на  Наредба № 7 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане,  изпълнение и отчитане на бюджета на Община Мадан.

Търсене