Местни избори 2019
Покана до парламентарно представенитe партии и коалиции в 44-то Народно събрание, във връзка с изготвяне на предложение до Централна Избирателна Комисия /ЦИК/ за състава на Общинска Избирателна Комисия /ОИК/

Решение №600-МИ на Централна Избирателна Комисия

Решение №603-МИ на Централна Избирателна Комисия

Декларация по чл.75, ал.7т. 1, чл. 80, ал.1 и 3, чл.81 във връзка с чл.66 и чл.3, ал. 3 ИК

Предложение за състава на общинска избирателна комисия-Мадан

Предложение за резервни членове на общинска избирателна комисия-Мадан

ЗАПОВЕД № РД - 309 от 19.08.2019 г.

ЗАПОВЕД № РД- 330 от 02.09.2019 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КМЕТСТВАТА

РЕШЕНИЕ НА ЦИК ЗА НАЗНАЧАВАНЕТО НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ОБЩИНА МАДАН

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I  за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. - 1

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I  за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. - 2

ЗАПОВЕД № РД-344 от 10.09.2019 г. във връзка с обявяване на избирателните списъци

ЗАПОВЕД № РД-345 от 12.09.2019 г. във връзка с изменение на Заповед № 330 от 02.09.2019г.

ЗАПОВЕД № РД-348 от 13.09.2019 г., във връзка с определяне на избирателна секция за гласуване на лица с увреждания

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВА НА СИК ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 г.

ОБРАЗЦИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СЪСТАВА И РЕЗЕРВНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ - МАДАН

Методически указания за определяне състава на СИК на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК

ЗАПОВЕД № РД - 380 от 30.09.2019 г.във връзка с промяна адреса на секция № 008

ЗАПОВЕД № РД - 384 от 30.09.2019 г.във връзка с определяне на местата за поставяне на агитационните материали

ЗАПОВЕД № РД - 385 от 30.09.2019 г. във връзка с осигуряване на обществения ред , противопожарната безопасност и охрана по време на провеждане на изборите

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВА НА  ПСИК ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 г.

ЗАПОВЕД № РД - 400 от 12.10.2019 г. ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАЗУВАНЕ НА ПСИК

ЗАПОВЕД № РД - 402 ОТ 15.10.2019 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С ОПРЕДЕЛЯНЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕТО НА ПСИК

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

ЗАПОВЕД № РД - 416 от 25.10.2019 г. ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЛИЧАВАНЕ НА СЕКЦИЯ №211600035 С МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ МБАЛ-МАДАН

ЗАПОВЕД № РД - 419 от 25.10.2019 г. ВЪВ ВРЪЗКА С ОПРЕДЕЛЯНЕ ГРАФИКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА
Търсене