За общината - Oбразование

Учебни заведения

 В Мадан има шест основни, две средни общообразователни училища и една професионална гимназия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Търсене