Финансиране от ЕС
РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ОБЩИНА МАДАН
14.06.2018
ОБЩИНА МАДАН ЗАПОЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

ЗАПОЧВА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ В ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО -  МАДАН” В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ОБЩИНА МАДАН“

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА  ДЛЪЖНОСТ: ДИРЕКТОР НА ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО -  МАДАН”

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА  ДЛЪЖНОСТ: "ПСИХОЛОГ"

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ: СЧЕТОВОДИТЕЛ, ТОЙ И ЕКСПЕРТ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ: „РАБОТНИК, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ”

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ:„РАБОТНИК, ПОДДРЪЖКА НА ПЪТИЩА”


ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ :
ЗАЯВЛЕНИЕ

АВТОБИОГРАФИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ /за заемане на длъжности: „Директор“, „Психолог“ и Счетоводител, той и ЧР“/

ДЕКЛАРАЦИЯ  / за заемане на длъжности: „Работник озеленяване“ и „Работник, поддръжка на пътища“/
Търсене