РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ОБЩИНА МАДАН

Дата на публикуване: 14.06.2018 16:35
ОБЩИНА МАДАН ЗАПОЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

ЗАПОЧВА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ В ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО -  МАДАН” В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ОБЩИНА МАДАН“

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ В ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО – МАДАН“

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ/ПРИЕМАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ  НА ЖАЛБИ, СИГНАЛИ И ЗАПИТВАНИЯ ПО ПРОЕКТ: BG05M9OP001-2.010-0702 "РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ОБЩИНА МАДАН"

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА  ДЛЪЖНОСТ: ДИРЕКТОР НА ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО -  МАДАН”

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА  ДЛЪЖНОСТ: "ПСИХОЛОГ"

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ: СЧЕТОВОДИТЕЛ, ТОЙ И ЕКСПЕРТ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ: „РАБОТНИК, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ”

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ:„РАБОТНИК, ПОДДРЪЖКА НА ПЪТИЩА”


ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ :
ЗАЯВЛЕНИЕ

АВТОБИОГРАФИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ /за заемане на длъжности: „Директор“, „Психолог“ и Счетоводител, той и ЧР“/

ДЕКЛАРАЦИЯ  / за заемане на длъжности: „Работник озеленяване“ и „Работник, поддръжка на пътища“/

ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПЕРСОНАЛ В ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО-МАДАН“ГР.МАДАН ПО ДЛЪЖНОСТИ, КОИТО СЕ ДОПУСКАТ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ /ВТОРИ ЕТАП/.

ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА ОДОБРЕНИ УЧАСТНИЦИ В КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ В ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО-МАДАН“ - ГР. МАДАН,ЗА ДЛЪЖНОСТИ   ДИРЕКТОР, ПСИХОЛОГ,СЧЕТОВОДИТЕЛ, ТОЙ И ЕКСПЕРТ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”, РАБОТНИК ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И РАБОТНИК, ПОДДРЪЖКА НА ПЪТИЩА. КОИТО ДА СЕ ЯВЯТ НА ВТОРИ ЕТАП /СЪБЕСЕДВАНЕ/ В ПЕРИОДА:  10.09.2018 г. – 12.09.2018 г.

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТ: ДИРЕКТОР НА ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО-МАДАН“ ГР.МАДАН

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТ: СЧЕТОВОДИТЕЛ, ТОЙ И ЕКСПЕРТ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ” НА ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО-МАДАН“ ГР.МАДАН

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТ: ПСИХОЛОГ НА ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО-МАДАН“ ГР.МАДАН

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТ: РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА ПЪТИЩА В ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО-МАДАН“ ГР.МАДАН

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТ: РАБОТНИК ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО-МАДАН“ ГР.МАДАН

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, НЕЯВИЛИ СЕ НА СЪБЕСЕДВАНЕ В ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРИОД И ОТПАДНАЛИ ОТ КОНКУРСА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ В ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО -  МАДАН” 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТОДЛЪЖНОСТ: СЧЕТОВОДИТЕЛ, ТОЙ И ЕКСПЕРТ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПЕРСОНАЛ В ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО-МАДАН“ГР.МАДАН ПО ДЛЪЖНОСТИ, КОИТО СЕ ДОПУСКАТ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ /ВТОРИ ЕТАП/

ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПЕРСОНАЛ В ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО-МАДАН“ГР.МАДАН ПО ДЛЪЖНОСТИ, КОИТО СЕ ДОПУСКАТ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ /ВТОРИ ЕТАП/.

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТ: СЧЕТОВОДИТЕЛ, ТОЙ И ЕКСПЕРТ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ” НА ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО-МАДАН“ ГР.МАДАН

ОСИГУРЕНА E ЗАЕТОСТ НА 37 ЛИЦА ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.010-0702  „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ОБЩИНА МАДАН"

 

Търсене