Местни данъци и такси

 
 Определяне размера на местните данъци на територията на община Мадан. - Виж ТУК - Наредба № 8
БАНКОВА СМЕТКА И КОДОВЕ ЗА ВИДОВЕ ПЛАЩАНИЯ


Интернешънъл Асет Банк АД

ИА-БАНК АД

IBAN: BG30 IABG 7491 8400 2347 00

 

Вид плащане

442100 / ДНИ/

442400 / ТБО/

442300 /МПС/

442500 /Придоб. д-к/

446500 / ГЛОБИ/

 


Търсене