Декларации ЗПКОНПИ

Дата на публикуване: 23.05.2018 14:50

Образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), одобрени на 19. 02. 2018 г. от ПК по ПУКИ


ЗАПОВЕД №РД 205/23.05.2018 г.

Декларация по-чл.35 ал.1 т.1-и-пар.2 ЗПКОНПИ  - служители

Декларация по-чл.35 ал.1 т.3-и-пар.2 ЗПКОНПИ - служители

РЕГИСТЪР 2018г. 

РЕГИСТЪР 2019г. 

Декларации кметове и кметски наместници


РЕГИСТЪР 2020г.

Търсене