Търгове и конкурси


20.11.2020
ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН        В изпълнение на Решение №154 от 30.10.2020 г. на Общински съвет - Мадан и Заповед с №РД-344/17.10.2020 г.  на Кмета на Община Мадан и на основание чл. 129 от Наредба № 3 на ОбС - град Мадан. О Б Я В Я В А   ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ, който да се проведе на 07.12.2020 г. в сградата на ОбА - Мадан, ІІІ-ти...

16.10.2020
ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН          В изпълнение на Решение №144/25.09.2020 г. на Общински съвет Мадан и Заповед с №РД-308  от 15.10.2020 г. на Кмета на Община Мадан и на основание чл. 129 от Наредба № 3 на ОбС - град Мадан. О Б Я В Я В А   І. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, който да се проведе на 03.11.2020 г. в сградата...

16.10.2020
ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН          В изпълнение на Решение №143/25.09.2020 г. на Общински съвет Мадан и Заповед с №РД-307  от 15.10.2020 г. на Кмета на Община Мадан и на основание чл. 129 от Наредба № 3 на ОбС - град Мадан. О Б Я В Я В А   І. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, който да се проведе на 03.11.2020 г. в сградата...

16.10.2020
ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН          В изпълнение на Решение №145/25.09.2020 г. на Общински съвет Мадан и Заповед с №РД-306  от 15.10.2020 г. на Кмета на Община Мадан и на основание чл. 129 от Наредба № 3 на ОбС - град Мадан. О Б Я В Я В А   І. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, който да се проведе на 03.11.2020 г. в сградата...

23.09.2020
Процедура за провеждане на ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

18.09.2020
Процедура за провеждане на ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

Търсене