Заповеди на кмета

Заповед РД-468/30.11.2017г.

Заповед РД-28/30.01.2018г.

Заповед РД - 40/07.02.2018г.

Заповед РД-120/29.03.2018г.

Заповед РД-121/29.03.2018г.

Заповед РД-163/24.04.2018г.

Заповед РД-216/04.06.2018г.

Заповед РД-287/25.07.2018г.

Заповед РД-289/27.07.2018г.

Заповед РД-292/03.08.2018г.

Заповед РД-389/18.10.2018г.

Заповед РД-390/18.10.2018г.

Заповед РД-391/18.10.2018г.

Заповед РД-410/31.10.2018г.

Заповед РД-472/21.12.2018г.

Заповед РД-13 / 09.01.2019

Заповед РД-107/01.04.2019г. за преразпределение на СИК на избирателни секции

Заповед РД-108/01.04.2019г. за образуване на избирателни секции

Заповед РД-138/22.04.2019г. 

ЗАПОВЕД РД -144/25.04.2019 г. за осигуряване на обществен ред, пртивопожарна безопасност, охрана и установяване на нормална обстановка по време на избори за членове на Европейски парламент 

ЗАПОВЕД № РД - 145 от 25.04.2019 г.

ЗАПОВЕД № РД - 151 от 07.05.2019 г.

ЗАПОВЕД № РД - 153 от 08.05.2019 г.

ЗАПОВЕД №РД - 161 от 13.05.2019 г. 

ЗАПОВЕД №РД - 162 от 13.05.2019 г. 

ЗАПОВЕД № РД - 201 от 30.05.2019 г.

ЗАПОВЕД № РД - 213 от 12.06.2019 г.

ЗАПОВЕД № РД - 220 от 14.06.2019 г.  и приложение към ЗАПОВЕД № РД - 220 от 14.06.2019 г. - ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПОЛУЧАВАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ, ДОКУМЕНТИ И ВЪТРЕШНИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ЧРЕЗ СИСТЕМАТА ЗА СИГУРНО ЕЛЕКТРОННО ВРЪЧВАНЕ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ"

ЗАПОВЕД № РД - 227 от 17.06.2019 г.

ЗАПОВЕД № РД - 306 от 16.08.2019 г.

ЗАПОВЕД №РД - 311 от 19.08.2019 г.

ЗАПОВЕД № РД - 312 от 20.08.2019 г

ЗАПОВЕД № РД -356 от 19.09.2019 г.

ЗАПОВЕД № РД -82 от 28.02.2020 г. във връзка с формулите за разпределение на средства, получени по единни разходни стандарти за 2020г. 

ЗАПОВЕД № РД - 98 от 09.03.2020 г. във връзка с предприети мерки за превенция на заболяването с коронавирус (COVID-19)

ЗАПОВЕД № РД - 104 от 16.03.2020 г. във връзка с предприети мерки за превенция на заболяването с коронавирус (COVID-19)

ЗАПОВЕД № РД - 105 от 18.03.2020 г. във връзка с предприети мерки за превенция на заболяването с коронавирус (COVID-19)

ЗАПОВЕД № РД - 108 от 23.03.2020 г. във връзка с предприети мерки за превенция на заболяването с коронавирус (COVID-19)

ЗАПОВЕД № РД - 112 от 25.03.2020 г. във връзка с временното преустановяваване изпълнението на автобусни линии

ЗАПОВЕД № РД - 113 от 27.03.2020 г., неразделна част със ЗАПОВЕД № РД - 112 от 25.03.2020 г. във връзка с  временното преустановяваване изпълнението на автобусни линии

ЗАПОВЕД № РД-115 от 31.03.2020 г., във връзка със Заповед № РД-105 от 18.03.2020г. касаеща вендинг автоматите

ЗАПОВЕД № РД - 125 от 07.04.2020 г. във връзка с отмяна на Заповед РД - 108 от 23.03.2020 г.

ЗАПОВЕД № РД - 126 от 07.04.2020 г. във връзка с Заповед РД - 125 от 07.04.2020 г. , касаеща организация на общиниския пазар

ЗАПОВЕД № РД - 146 ОТ 14.05.2020г., касаеща извънредната епидемична обстановка 

ЗАПОВЕД № РД- 154 от 22.05.2020г,  касаеща възстановяване работата на детските градини и детските ясли в общината Мадан

ЗАПОВЕД № РД172-03.06.2020г., относно проведен публичен търг на 01.06.2020г.

ЗАПОВЕД № РД -190 от 25.06.2020г.

ЗАПОВЕД № РД -204 от 09.07.2020г.

ЗАПОВЕД № РД -224 от 30.07.2020г.

ЗАПОВЕД № РД -258 от 14.09.2020г.

ЗАПОВЕД № РД -259 от 14.09.2020г.

ЗАПОВЕД № РД-292 от 06.10.2020г.

ЗАПОВЕД № РД-293 от 06.10.2020г.

ЗАПОВЕД № РД-294 от 06.10.2020г.

Наименование Брой тегления
ЗАПОВЕД № РД-57 от 05.02.2021г., ОТНОСНО СПЕЧЕЛЕН ТЪРГ 17 Изтегли
ЗАПОВЕД № РД - 29 от 18.01.2021г., ОТНОСНО ЗАБРАНА ПАШАТА НА ЖИВОТНИ 26 Изтегли
ЗАПОВЕД № РД-24 от 15.01.2021г., ОТНОСНО ОТМЯНА НА ЧАСТИЧНОТО БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ 21 Изтегли
ЗАПОВЕД № РД - 20 от 13.01.2021г., ОТНОСНО ОТМЯНА НА ЧАСТИЧНОТО БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ НА УЛ.\"ТУРИСТИЧЕСКА\" И УЛ.\"РОДОПИ\" В ГРАД МАДАН 25 Изтегли
ЗАПОВЕД № РД - 16 от 12.01.2021г., ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ НА ЧАСТИЧНО БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ 23 Изтегли
ЗАПОВЕД № РД - 13 от 12.01.2021г., ОТНОСНО ЗАТВАРЯНЕ НА ПЪТИЩА 26 Изтегли
ЗАПОВЕД № РД - 14 от 12.01.2021г.ОТНОСНО ЗАТВАРЯНЕ НА ПЪТИЩА 56 Изтегли
ЗАПОВЕД № РД - 15 от 12.01.2021г.ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ НА ЧАСТИЧНО БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ 31 Изтегли
ЗАПОВЕД № РД-5 от 08.01.2021г., ОТНОСНО СПЕЧЕЛЕН ТЪРГ 24 Изтегли
ЗАПОВЕД №РД-358 от 07.12.2020г..pdf., ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 43 Изтегли
ЗАПОВЕД № РД - 336 от 11.11.2020г..pdf, относно график за сметосъбиране и сметоизвозване 54 Изтегли
ЗАПОВЕД № РД-330 от 05.11.2020г., ОТНОСНО СПЕЧЕЛЕН ТЪРГ 50 Изтегли
ЗАПОВЕД № РД-329 от 05.11.2020г., ОТНОСНО СПЕЧЕЛЕН ТЪРГ 51 Изтегли

Търсене