Бюджет, финанси и икономика

Дата на публикуване: 20.10.2017 14:21
Изпълнение на бюджета на община Мадан към 30.11.2017 г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 31.12.2017 г.

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА МАДАН - 2018г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 31.01.2018 г.

ФОРМУЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА, ПОЛУЧЕНИ ПО ЕДИННИ РАЗХОДНИ СТАНДАРТИ ЗА 2018 ГОДИНА

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 28.02.2018 г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 31.03.2018 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2018 Г.

БЮДЖЕТ НА СПОРТЕН КОМПЛЕКС - МАДАН ЗА 2018г.

БЮДЖЕТ НА ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ" - МАДАН ЗА 2018г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 30.04.2018 г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 31.05.2018 г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 30.06.2018 г.

Изпълнение на бюджета на функция "Образование" към 30.06.2018 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2018 Г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 31.07.2018 г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 30.08.2018 г.

Отчет за изпълнение на Бюджета на Община Мадан към 31.12.2017г. и Решение на ОбС за приемането на отчета. 

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 30.09.2018 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2018 Г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 31.10.2018 г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 30.11.2018 г.

Материали за Проект на Бюджет 2019

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 31.12.2018 г.

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА МАДАН - 2019г. , ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 642/23.01.2019г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 31.01.2019 г.

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "СПОРТЕН КОМПЛЕКС" - ОБЩИНА МАДАН ЗА 2019г.

БЮДЖЕТ  ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ" ЗА 2019г.,  ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ №642/23.01.2019 НА ОБС МАДАН

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2018 Г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 28.02.2019 г.

ФОРМУЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА, ПОЛУЧЕНИ ПО ЕДИННИ РАЗХОДНИ СТАНДАРТИ ЗА 2019 ГОДИНА

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 31.03.2019 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2019 Г.

Изпълнение на бюджета на функция "Образование" за първо тримесечие 2019 г.

Изпълнение на бюджета на СПОРТЕН КОМПЛЕКС - МАДАН за първо тримесечие  2019г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 30.04.2019 г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 31.05.2019 г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 30.06.2019 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 г.

Изпълнение на бюджета на функция "Образование"  за второ тримесечие на 2019г. 

Изпълнение на бюджета на СПОРТЕН КОМПЛЕКС - МАДАН зъ първо тримесечие  2019г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 31.07.2019 г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 31.08.2019 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.12.2018 ГОДИНА ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ 754 ОТ 25.09.2019 Г. НА ОБС МАДАН

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 30.09.2019 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2019 Г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 31.10.2019 г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 30.11.2019 г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 31.12.2019 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА

БЮДЖЕТ 2020 НА ОБЩИНА МАДАН ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ №33 ОТ 31.01.2020г. НА ОБС МАДАН

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.01.2020 Г.

БЮДЖЕТ 2020 НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ СПОРТЕН КОМПЛЕКС ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ №33 НА ОБС МАДАН ОТ 31.01.2020 г. 

БЮДЖЕТ 2020 НА ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ №33 НА ОБС МАДАН ОТ 31.01.2020 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 29.02.2020 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.03.2020 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.04.2020 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.05.2020 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.06.2020 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 г.

Изпълнение на бюджета на функция "Образование"  за второ тримесечие на 2020г. 

Изпълнение на бюджета на СПОРТЕН КОМПЛЕКС - МАДАН за второ тримесечие  2020г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.07.2020 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.08.2020 г.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2019г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.09.2020 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 г.

Изпълнение на бюджета на функция "Образование" за трето тримесечие на 2020 г.

Изпълнение на бюджета на СПОРТЕН КОМПЛЕКС - МАДАН за трето тримесечие на 2020 г.

Наименование Брой тегления
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.04.2022 г. 2 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.04.2022 г."
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 30.04.2022г 1 Изтегли документ с име "МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 30.04.2022г"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2022 г. 6 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2022 г."
БЮДЖЕТ НА ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2022г. 2 Изтегли документ с име "БЮДЖЕТ НА ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2022г."
Първоначален план за Капиталови разходи за 2022г. 6 Изтегли документ с име "Първоначален план за Капиталови разходи за 2022г."
БЮДЖЕТ НА СПОРТЕН КОМПЛЕКС - МАДАН ЗА 2022 г. 6 Изтегли документ с име "БЮДЖЕТ НА СПОРТЕН КОМПЛЕКС - МАДАН ЗА 2022 г."
БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА МАДАН 2022 г., ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ 421 ОТ 14.04.2022г. 5 Изтегли документ с име "БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА МАДАН 2022 г., ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ 421 ОТ 14.04.2022г."
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.03.2022г 9 Изтегли документ с име "МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.03.2022г"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.03.2022 г. 8 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.03.2022 г."
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 28.02.2022 г. 28 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 28.02.2022 г."
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 28.02.2022г 26 Изтегли документ с име "МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 28.02.2022г"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 г. 71 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 г."
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 г. 30 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 г."
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.01.2022 44 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.01.2022"
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.12.2021г 52 Изтегли документ с име "МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.12.2021г"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.12.2021 г. 56 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.12.2021 г."
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.11.2021 г. 74 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.11.2021 г."
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 30.11.2021г 103 Изтегли документ с име "МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 30.11.2021г"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.10.2021 г. 88 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.10.2021 г."
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.10.2021г 86 Изтегли документ с име "МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.10.2021г"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 г. 140 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 г."
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 30.09.2021г 151 Изтегли документ с име "МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 30.09.2021г"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.09.2021 г. 109 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.09.2021 г."
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 г. 124 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 г."
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.08.2021г 117 Изтегли документ с име "МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.08.2021г"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.08.2021 г. 118 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.08.2021 г."
ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 314 ОТ 27.08.2021 Г. НА ОБС МАДАН 151 Изтегли документ с име "ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 314 ОТ 27.08.2021 Г. НА ОБС МАДАН"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.07.2021 г. 180 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.07.2021 г."
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.07.2021г 162 Изтегли документ с име "МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.07.2021г"
ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2021 ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ОБЩИНА МАДАН 116 Изтегли документ с име "ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2021 ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ОБЩИНА МАДАН"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.06.2021 г. 211 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.06.2021 г."
БЮДЖЕТЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА МАДАН ЗА 2021 Г. 155 Изтегли документ с име "БЮДЖЕТЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА МАДАН ЗА 2021 Г."
ОТЧЕТ КЪМ 31.05.2021 ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ОБЩИНА МАДАН 202 Изтегли документ с име "ОТЧЕТ КЪМ 31.05.2021 ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ОБЩИНА МАДАН"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.05.2021 г. 220 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.05.2021 г."
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.04.2021 г. 220 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.04.2021 г."
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 г. 350 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 г."
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.03.2021 г. 384 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.03.2021 г."
БЮДЖЕТ ФУНКЦИЯ \"ОБРАЗОВАНИЕ\" ЗА 2021г. 831 Изтегли документ с име "БЮДЖЕТ ФУНКЦИЯ \"ОБРАЗОВАНИЕ\" ЗА 2021г."
БЮДЖЕТ НА СПОРТЕН КОМПЛЕКС - МАДАН ЗА 2021г. 779 Изтегли документ с име "БЮДЖЕТ НА СПОРТЕН КОМПЛЕКС - МАДАН ЗА 2021г."
БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА МАДАН - 2021г., ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 215/26.02.2021г.. 1450 Изтегли документ с име "БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА МАДАН - 2021г., ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 215/26.02.2021г.."
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 28.02.2021г. 1238 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 28.02.2021г."
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2020 г. 1129 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2020 г."
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.01.2021 г. 1501 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.01.2021 г."
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.12.2020 г. 2516 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.12.2020 г."
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.11.2020 г. 1574 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.11.2020 г."
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.10.2020 г. 1684 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.10.2020 г."

Търсене