Бюджет, финанси и икономика

Дата на публикуване: 20.10.2017 14:21
Изпълнение на бюджета на община Мадан към 30.11.2017 г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 31.12.2017 г.

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА МАДАН - 2018г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 31.01.2018 г.

ФОРМУЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА, ПОЛУЧЕНИ ПО ЕДИННИ РАЗХОДНИ СТАНДАРТИ ЗА 2018 ГОДИНА

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 28.02.2018 г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 31.03.2018 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2018 Г.

БЮДЖЕТ НА СПОРТЕН КОМПЛЕКС - МАДАН ЗА 2018г.

БЮДЖЕТ НА ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ" - МАДАН ЗА 2018г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 30.04.2018 г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 31.05.2018 г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 30.06.2018 г.

Изпълнение на бюджета на функция "Образование" към 30.06.2018 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2018 Г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 31.07.2018 г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 30.08.2018 г.

Отчет за изпълнение на Бюджета на Община Мадан към 31.12.2017г. и Решение на ОбС за приемането на отчета. 

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 30.09.2018 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2018 Г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 31.10.2018 г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 30.11.2018 г.

Материали за Проект на Бюджет 2019

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 31.12.2018 г.

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА МАДАН - 2019г. , ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 642/23.01.2019г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 31.01.2019 г.

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "СПОРТЕН КОМПЛЕКС" - ОБЩИНА МАДАН ЗА 2019г.

БЮДЖЕТ  ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ" ЗА 2019г.,  ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ №642/23.01.2019 НА ОБС МАДАН

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2018 Г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 28.02.2019 г.

ФОРМУЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА, ПОЛУЧЕНИ ПО ЕДИННИ РАЗХОДНИ СТАНДАРТИ ЗА 2019 ГОДИНА

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 31.03.2019 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2019 Г.

Изпълнение на бюджета на функция "Образование" за първо тримесечие 2019 г.

Изпълнение на бюджета на СПОРТЕН КОМПЛЕКС - МАДАН за първо тримесечие  2019г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 30.04.2019 г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 31.05.2019 г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 30.06.2019 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 г.

Изпълнение на бюджета на функция "Образование"  за второ тримесечие на 2019г. 

Изпълнение на бюджета на СПОРТЕН КОМПЛЕКС - МАДАН зъ първо тримесечие  2019г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 31.07.2019 г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 31.08.2019 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.12.2018 ГОДИНА ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ 754 ОТ 25.09.2019 Г. НА ОБС МАДАН

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 30.09.2019 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2019 Г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 31.10.2019 г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 30.11.2019 г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 31.12.2019 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА

БЮДЖЕТ 2020 НА ОБЩИНА МАДАН ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ №33 ОТ 31.01.2020г. НА ОБС МАДАН

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.01.2020 Г.

БЮДЖЕТ 2020 НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ СПОРТЕН КОМПЛЕКС ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ №33 НА ОБС МАДАН ОТ 31.01.2020 г. 

БЮДЖЕТ 2020 НА ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ №33 НА ОБС МАДАН ОТ 31.01.2020 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 29.02.2020 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.03.2020 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.04.2020 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.05.2020 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.06.2020 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 г.

Изпълнение на бюджета на функция "Образование"  за второ тримесечие на 2020г. 

Изпълнение на бюджета на СПОРТЕН КОМПЛЕКС - МАДАН за второ тримесечие  2020г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.07.2020 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.08.2020 г.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2019г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.09.2020 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 г.

Изпълнение на бюджета на функция "Образование" за трето тримесечие на 2020 г.

Изпълнение на бюджета на СПОРТЕН КОМПЛЕКС - МАДАН за трето тримесечие на 2020 г.

Наименование Брой тегления
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.04.2023 г. 5 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.04.2023 г."
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 30.04.2023г 4 Изтегли документ с име "МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 30.04.2023г"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2023 г. 32 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2023 г."
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.03.2023 г. 45 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.03.2023 г."
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.03.2023г 31 Изтегли документ с име "МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.03.2023г"
РАЗЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2023г. 175 Изтегли документ с име "РАЗЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2023г."
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 28.02.2023г 51 Изтегли документ с име "МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 28.02.2023г"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 28.02.2023 г. 130 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 28.02.2023 г."
ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.12.2022г 154 Изтегли документ с име "ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.12.2022г"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.01.2023 г. 142 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.01.2023 г."
РЕШЕНИЕ № 556 от 27.01.2023г. 243 Изтегли документ с име "РЕШЕНИЕ № 556 от 27.01.2023г."
ОДИТЕН ДОКЛАД НА СМЕТНАТА ПАЛАТА ЗА 2021г. 283 Изтегли документ с име "ОДИТЕН ДОКЛАД НА СМЕТНАТА ПАЛАТА ЗА 2021г."
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.12.2022г 405 Изтегли документ с име "МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.12.2022г"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.12.2022 г. 548 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.12.2022 г."
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.11.2022 г. 747 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.11.2022 г."
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 30.11.2022г 588 Изтегли документ с име "МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 30.11.2022г"
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.10.2022г 992 Изтегли документ с име "МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.10.2022г"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.10.2022 г. 694 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.10.2022 г."
ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 30.09.2022г 943 Изтегли документ с име "ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 30.09.2022г"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2022 г. 405 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2022 г."
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 30.09.2022г 163 Изтегли документ с име "МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 30.09.2022г"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.09.2022 г. 783 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.09.2022 г."
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.08.2022г 909 Изтегли документ с име "МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.08.2022г"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.08.2022 г. 612 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.08.2022 г."
ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА 2021г, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАДАН 465 ОТ 26.08.2022.rar 496 Изтегли документ с име "ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА 2021г, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАДАН 465 ОТ 26.08.2022.rar"
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.07.2022г 736 Изтегли документ с име "МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.07.2022г"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.07.2022 г. 535 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.07.2022 г."
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА /ПЪРВО ПОЛУГОДИЕ 2022/ - Ф-Я ОБРАЗОВАНИЕ 672 Изтегли документ с име "ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА /ПЪРВО ПОЛУГОДИЕ 2022/ - Ф-Я ОБРАЗОВАНИЕ"
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА / ПЪРВО ПОЛУГОДИЕ 2022/ -ОП СПОРТЕН КОМПЛЕКС 959 Изтегли документ с име "ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА / ПЪРВО ПОЛУГОДИЕ 2022/ -ОП СПОРТЕН КОМПЛЕКС"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2022 г. 685 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2022 г."
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 30.06.2022г 864 Изтегли документ с име "МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 30.06.2022г"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.06.2022 г. 829 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.06.2022 г."
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.05.2022г 542 Изтегли документ с име "МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.05.2022г"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.05.2022 г. 555 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.05.2022 г."
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.04.2022 г. 1293 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.04.2022 г."
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 30.04.2022г 2527 Изтегли документ с име "МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 30.04.2022г"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2022 г. 1037 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2022 г."
БЮДЖЕТ НА ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2022г. 995 Изтегли документ с име "БЮДЖЕТ НА ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2022г."
Първоначален план за Капиталови разходи за 2022г. 996 Изтегли документ с име "Първоначален план за Капиталови разходи за 2022г."
БЮДЖЕТ НА СПОРТЕН КОМПЛЕКС - МАДАН ЗА 2022 г. 857 Изтегли документ с име "БЮДЖЕТ НА СПОРТЕН КОМПЛЕКС - МАДАН ЗА 2022 г."
БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА МАДАН 2022 г., ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ 421 ОТ 14.04.2022г. 1059 Изтегли документ с име "БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА МАДАН 2022 г., ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ 421 ОТ 14.04.2022г."
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.03.2022г 1218 Изтегли документ с име "МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.03.2022г"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.03.2022 г. 1576 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.03.2022 г."
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 28.02.2022 г. 1248 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 28.02.2022 г."
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 28.02.2022г 1228 Изтегли документ с име "МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 28.02.2022г"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 г. 951 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 г."
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 г. 1169 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 г."
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.01.2022 1156 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.01.2022"
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.12.2021г 1215 Изтегли документ с име "МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.12.2021г"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.12.2021 г. 1370 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.12.2021 г."
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.11.2021 г. 1232 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.11.2021 г."
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 30.11.2021г 2321 Изтегли документ с име "МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 30.11.2021г"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.10.2021 г. 1399 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.10.2021 г."
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.10.2021г 1600 Изтегли документ с име "МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.10.2021г"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 г. 873 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 г."
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 30.09.2021г 1386 Изтегли документ с име "МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 30.09.2021г"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.09.2021 г. 1295 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.09.2021 г."
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 г. 715 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 г."
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.08.2021г 1271 Изтегли документ с име "МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.08.2021г"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.08.2021 г. 1495 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.08.2021 г."
ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 314 ОТ 27.08.2021 Г. НА ОБС МАДАН 1364 Изтегли документ с име "ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 314 ОТ 27.08.2021 Г. НА ОБС МАДАН"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.07.2021 г. 1831 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.07.2021 г."
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.07.2021г 1711 Изтегли документ с име "МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.07.2021г"
ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2021 ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ОБЩИНА МАДАН 825 Изтегли документ с име "ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2021 ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ОБЩИНА МАДАН"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.06.2021 г. 1067 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.06.2021 г."
БЮДЖЕТЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА МАДАН ЗА 2021 Г. 1013 Изтегли документ с име "БЮДЖЕТЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА МАДАН ЗА 2021 Г."
ОТЧЕТ КЪМ 31.05.2021 ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ОБЩИНА МАДАН 1854 Изтегли документ с име "ОТЧЕТ КЪМ 31.05.2021 ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ОБЩИНА МАДАН"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.05.2021 г. 1590 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.05.2021 г."
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.04.2021 г. 1839 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.04.2021 г."
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 г. 1524 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 г."
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.03.2021 г. 1928 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.03.2021 г."
БЮДЖЕТ ФУНКЦИЯ \"ОБРАЗОВАНИЕ\" ЗА 2021г. 1802 Изтегли документ с име "БЮДЖЕТ ФУНКЦИЯ \"ОБРАЗОВАНИЕ\" ЗА 2021г."
БЮДЖЕТ НА СПОРТЕН КОМПЛЕКС - МАДАН ЗА 2021г. 2264 Изтегли документ с име "БЮДЖЕТ НА СПОРТЕН КОМПЛЕКС - МАДАН ЗА 2021г."
БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА МАДАН - 2021г., ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 215/26.02.2021г.. 2917 Изтегли документ с име "БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА МАДАН - 2021г., ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 215/26.02.2021г.."
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 28.02.2021г. 2790 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 28.02.2021г."
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2020 г. 2560 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2020 г."
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.01.2021 г. 2699 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.01.2021 г."
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.12.2020 г. 5306 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.12.2020 г."
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.11.2020 г. 3040 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.11.2020 г."
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.10.2020 г. 2775 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.10.2020 г."

Търсене