Бюджет, финанси и икономика

Дата на публикуване: 20.10.2017 14:21
Изпълнение на бюджета на община Мадан към 30.11.2017 г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 31.12.2017 г.

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА МАДАН - 2018г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 31.01.2018 г.

ФОРМУЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА, ПОЛУЧЕНИ ПО ЕДИННИ РАЗХОДНИ СТАНДАРТИ ЗА 2018 ГОДИНА

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 28.02.2018 г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 31.03.2018 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2018 Г.

БЮДЖЕТ НА СПОРТЕН КОМПЛЕКС - МАДАН ЗА 2018г.

БЮДЖЕТ НА ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ" - МАДАН ЗА 2018г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 30.04.2018 г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 31.05.2018 г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 30.06.2018 г.

Изпълнение на бюджета на функция "Образование" към 30.06.2018 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2018 Г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 31.07.2018 г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 30.08.2018 г.

Отчет за изпълнение на Бюджета на Община Мадан към 31.12.2017г. и Решение на ОбС за приемането на отчета. 

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 30.09.2018 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2018 Г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 31.10.2018 г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 30.11.2018 г.

Материали за Проект на Бюджет 2019

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 31.12.2018 г.

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА МАДАН - 2019г. , ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 642/23.01.2019г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 31.01.2019 г.

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "СПОРТЕН КОМПЛЕКС" - ОБЩИНА МАДАН ЗА 2019г.

БЮДЖЕТ  ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ" ЗА 2019г.,  ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ №642/23.01.2019 НА ОБС МАДАН

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2018 Г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 28.02.2019 г.

ФОРМУЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА, ПОЛУЧЕНИ ПО ЕДИННИ РАЗХОДНИ СТАНДАРТИ ЗА 2019 ГОДИНА

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 31.03.2019 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2019 Г.

Изпълнение на бюджета на функция "Образование" за първо тримесечие 2019 г.

Изпълнение на бюджета на СПОРТЕН КОМПЛЕКС - МАДАН за първо тримесечие  2019г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 30.04.2019 г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 31.05.2019 г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 30.06.2019 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 г.

Изпълнение на бюджета на функция "Образование"  за второ тримесечие на 2019г. 

Изпълнение на бюджета на СПОРТЕН КОМПЛЕКС - МАДАН зъ първо тримесечие  2019г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 31.07.2019 г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 31.08.2019 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.12.2018 ГОДИНА ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ 754 ОТ 25.09.2019 Г. НА ОБС МАДАН

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 30.09.2019 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2019 Г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 31.10.2019 г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 30.11.2019 г.

Изпълнение на бюджета на община Мадан към 31.12.2019 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА

БЮДЖЕТ 2020 НА ОБЩИНА МАДАН ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ №33 ОТ 31.01.2020г. НА ОБС МАДАН

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.01.2020 Г.

БЮДЖЕТ 2020 НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ СПОРТЕН КОМПЛЕКС ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ №33 НА ОБС МАДАН ОТ 31.01.2020 г. 

БЮДЖЕТ 2020 НА ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ №33 НА ОБС МАДАН ОТ 31.01.2020 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 29.02.2020 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.03.2020 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.04.2020 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.05.2020 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.06.2020 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 г.

Изпълнение на бюджета на функция "Образование"  за второ тримесечие на 2020г. 

Изпълнение на бюджета на СПОРТЕН КОМПЛЕКС - МАДАН за второ тримесечие  2020г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.07.2020 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.08.2020 г.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2019г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.09.2020 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 г.

Изпълнение на бюджета на функция "Образование" за трето тримесечие на 2020 г.

Изпълнение на бюджета на СПОРТЕН КОМПЛЕКС - МАДАН за трето тримесечие на 2020 г.

Наименование Брой тегления
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.08.2022г 2 Изтегли документ с име "МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.08.2022г"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.08.2022 г. 2 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.08.2022 г."
ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА 2021г, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАДАН 465 ОТ 26.08.2022.rar 8 Изтегли документ с име "ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА 2021г, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАДАН 465 ОТ 26.08.2022.rar"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.07.2022 г. 54 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.07.2022 г."
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.07.2022г 44 Изтегли документ с име "МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.07.2022г"
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА /ПЪРВО ПОЛУГОДИЕ 2022/ - Ф-Я ОБРАЗОВАНИЕ 98 Изтегли документ с име "ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА /ПЪРВО ПОЛУГОДИЕ 2022/ - Ф-Я ОБРАЗОВАНИЕ"
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА / ПЪРВО ПОЛУГОДИЕ 2022/ -ОП СПОРТЕН КОМПЛЕКС 125 Изтегли документ с име "ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА / ПЪРВО ПОЛУГОДИЕ 2022/ -ОП СПОРТЕН КОМПЛЕКС"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2022 г. 90 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2022 г."
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 30.06.2022г 139 Изтегли документ с име "МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 30.06.2022г"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.06.2022 г. 160 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.06.2022 г."
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.05.2022г 132 Изтегли документ с име "МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.05.2022г"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.05.2022 г. 121 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.05.2022 г."
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.04.2022 г. 359 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.04.2022 г."
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 30.04.2022г 436 Изтегли документ с име "МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 30.04.2022г"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2022 г. 341 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2022 г."
БЮДЖЕТ НА ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2022г. 323 Изтегли документ с име "БЮДЖЕТ НА ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2022г."
Първоначален план за Капиталови разходи за 2022г. 327 Изтегли документ с име "Първоначален план за Капиталови разходи за 2022г."
БЮДЖЕТ НА СПОРТЕН КОМПЛЕКС - МАДАН ЗА 2022 г. 294 Изтегли документ с име "БЮДЖЕТ НА СПОРТЕН КОМПЛЕКС - МАДАН ЗА 2022 г."
БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА МАДАН 2022 г., ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ 421 ОТ 14.04.2022г. 344 Изтегли документ с име "БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА МАДАН 2022 г., ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ 421 ОТ 14.04.2022г."
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.03.2022г 361 Изтегли документ с име "МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.03.2022г"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.03.2022 г. 410 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.03.2022 г."
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 28.02.2022 г. 428 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 28.02.2022 г."
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 28.02.2022г 401 Изтегли документ с име "МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 28.02.2022г"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 г. 440 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 г."
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 г. 434 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 г."
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.01.2022 422 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.01.2022"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.12.2021 г. 383 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.12.2021 г."
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.12.2021г 464 Изтегли документ с име "МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.12.2021г"
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 30.11.2021г 698 Изтегли документ с име "МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 30.11.2021г"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.11.2021 г. 433 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.11.2021 г."
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.10.2021г 524 Изтегли документ с име "МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.10.2021г"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.10.2021 г. 542 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.10.2021 г."
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 г. 457 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 г."
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 30.09.2021г 580 Изтегли документ с име "МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 30.09.2021г"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.09.2021 г. 484 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.09.2021 г."
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 г. 377 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 г."
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.08.2021г 466 Изтегли документ с име "МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.08.2021г"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.08.2021 г. 540 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.08.2021 г."
ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 314 ОТ 27.08.2021 Г. НА ОБС МАДАН 492 Изтегли документ с име "ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 314 ОТ 27.08.2021 Г. НА ОБС МАДАН"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.07.2021 г. 666 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.07.2021 г."
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.07.2021г 577 Изтегли документ с име "МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.07.2021г"
ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2021 ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ОБЩИНА МАДАН 373 Изтегли документ с име "ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2021 ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ОБЩИНА МАДАН"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.06.2021 г. 672 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.06.2021 г."
БЮДЖЕТЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА МАДАН ЗА 2021 Г. 397 Изтегли документ с име "БЮДЖЕТЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА МАДАН ЗА 2021 Г."
ОТЧЕТ КЪМ 31.05.2021 ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ОБЩИНА МАДАН 750 Изтегли документ с име "ОТЧЕТ КЪМ 31.05.2021 ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ОБЩИНА МАДАН"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.05.2021 г. 768 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.05.2021 г."
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.04.2021 г. 698 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.04.2021 г."
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 г. 739 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 г."
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.03.2021 г. 863 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.03.2021 г."
БЮДЖЕТ ФУНКЦИЯ \"ОБРАЗОВАНИЕ\" ЗА 2021г. 1213 Изтегли документ с име "БЮДЖЕТ ФУНКЦИЯ \"ОБРАЗОВАНИЕ\" ЗА 2021г."
БЮДЖЕТ НА СПОРТЕН КОМПЛЕКС - МАДАН ЗА 2021г. 1251 Изтегли документ с име "БЮДЖЕТ НА СПОРТЕН КОМПЛЕКС - МАДАН ЗА 2021г."
БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА МАДАН - 2021г., ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 215/26.02.2021г.. 1925 Изтегли документ с име "БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА МАДАН - 2021г., ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 215/26.02.2021г.."
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 28.02.2021г. 1716 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 28.02.2021г."
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2020 г. 1562 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2020 г."
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.01.2021 г. 1972 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.01.2021 г."
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.12.2020 г. 4038 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.12.2020 г."
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.11.2020 г. 2038 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 30.11.2020 г."
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.10.2020 г. 2155 Изтегли документ с име "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.10.2020 г."

Търсене