Финансиране от ЕС


13.03.2023
ОБЩИНА МАДАН ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО, ДЛЪЖНОСТ:СОЦИАЛЕН СЪТРУДНИКОБЯВА ЗА ПОЗИЦИЯ: ЕКСПЕРТ ОБУЧЕНИЕОБЯВА ЗА ПОЗИЦИЯ: ПСИХОЛОГПОИМЕНЕН СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ “УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ В ОБЩИНА МАДАН”, КОИТО СЕ ДОПУСКАТ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ /ВТОРИ ЕТАП/КРАЙНО КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ “УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ В ОБЩИНА МАДАН” ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА ПО ПРОЕКТ  "УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ В ОБЩИНА МАДАН"...

07.12.2022
ОБЩИНА МАДАН ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ "ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА МАДАН"ЗАПОЧВА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ BG05SFPR002-2.001-0027 "ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА МАДАН"ЗАПОЧВА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДБОР НА ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ BG05SFPR002-2.001-0027 "ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА МАДАН"ПОИМЕНЕН СПИСЪК И ГРАФИК НА СЪБЕСЕДВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОЧАСОВИ МОБИЛНИ ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ПО ДОМОВЕТЕ...

06.04.2021
ОБЩИНА МАДАН СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА МАДАН“ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +В ОБЩИНА МАДАН"ОБЯВА ПРИЕМ НА ПЕРСОНАЛ ЗА ДЛЪЖНОСТ " ДОМАШЕН САНИТАР", "РЕХАБИЛИТАТОР" И "ПСИХОЛОГ" В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА МАДАН"ОБЯВА ПРИЕМ НА ПЕРСОНАЛ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ "ХИГИЕНИСТ" И " ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК" В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА МАДАН"ОБЯВА ПРИЕМ...

02.05.2019
Информация за подписване на  Административен договор №BG06RDNP001-7.002-0008-C01/02.05.2019г.  за отпускане на безвъзмездна финансова помощ

11.10.2018
Информация за подписване на договор № 21/07/2/0/00609 за отпускане на безвъзмездна финансова помощ 

14.06.2018
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Търсене