Регистри и отчети

Дата на публикуване: 20.10.2017 14:21
 

Наименование Брой тегления
Отчет по чл.12 от ЗЕЕ за 2021 год. 1 Изтегли документ с име "Отчет по чл.12 от ЗЕЕ за 2021 год."
РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО ПО ЧЛ. 147А, АЛ.1 ОТ ЗУТ ЗА 2021г. 69 Изтегли документ с име "РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО ПО ЧЛ. 147А, АЛ.1 ОТ ЗУТ ЗА 2021г."
РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ заповеди за одобряване на ПУП и техните изменения за 2021 г 62 Изтегли документ с име "РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ заповеди за одобряване на ПУП и техните изменения за 2021 г"
РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА 2021г 54 Изтегли документ с име "РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА 2021г"
РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ЗА 2021 80 Изтегли документ с име "РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ЗА 2021"
РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ заповеди за изработване на ПУП или техните изменения за 2021 г. 66 Изтегли документ с име "РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ заповеди за изработване на ПУП или техните изменения за 2021 г."
Регистри \"Екология\" 152 Изтегли документ с име "Регистри \"Екология\""
РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ ЗАПОВЕДИ ЗА ДОПЪЛВАНЕ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ НА РС-2021г. 126 Изтегли документ с име "РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ ЗАПОВЕДИ ЗА ДОПЪЛВАНЕ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ НА РС-2021г."
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ 93 Изтегли документ с име "ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ"
РЕГИСТЪР по чл. 41, ал. 4 от ЗОС- 2021г. 96 Изтегли документ с име "РЕГИСТЪР по чл. 41, ал. 4 от ЗОС- 2021г."
Годишен доклад 2020г.на ОУП 185 Изтегли документ с име "Годишен доклад 2020г.на ОУП"
Отчет по чл.12 от ЗЕЕ за 2020 год. 1433 Изтегли документ с име "Отчет по чл.12 от ЗЕЕ за 2020 год."
РЕГИСТЪР по чл. 41, ал. 4 от ЗОС- 2020г. 4917 Изтегли документ с име "РЕГИСТЪР по чл. 41, ал. 4 от ЗОС- 2020г."

Търсене