Регистри и отчети

Дата на публикуване: 20.10.2017 14:21
РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ заповеди за одобряване на ПУП и техните изменения за 2017 г.
РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ заповеди за изработване на ПУП-ве или техните изменения за 2017 г.
РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ЗА 2017 г.
РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ удост.за въвеждане в експл.ЗА 2017 г.

Р Е Г И С Т Ъ Р по чл. 41, ал. 4 от ЗОС

РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА  НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА  СГРАДИТЕ В РЕЖИМ  НА  ЕТАЖНА  СОБСТВЕНОСТ  НА ТЕРИТОРИЯТА  НА  ОБЩИНА  МАДАН  

РЕГИСТЪР ЗА ХОДА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НПЕЕМЖС

Годишен отчет за 2017г. по чл.12 от ЗЕЕ


РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ заповеди за одобряване на ПУП и техните изменения за 2018 г.

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ заповеди за изработване на ПУП-ве или техните изменения за 2018 г.

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ЗА 2018 г.

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ удостостоверения за въвеждане в експлоатация за 2018 г.

Р Е Г И С Т Ъ Р по чл. 41, ал. 4 от ЗОС- 2018г. 

Отчет за дейността на Комисия по ЗДОИ при община Мадан за 2018г.

Годишен отчет по чл.12 от ЗЕЕ за 2018г.

Р Е Г И С Т Ъ Р по чл. 41, ал. 4 от ЗОС- 2019г. 

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ заповеди за одобряване на ПУП и техните изменения за 2019 г.

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ заповеди за изработване на ПУП-ве или техните изменения за 2019 г.

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ЗА 2019 г.

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ ЗАПОВЕДИ ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ -2019г.

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ удостостоверения за въвеждане в експлоатация за 2019 г.

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност, съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност, съгласно чл.63 от ЗЕЕ

РЕГИСТРИ "ЕКОЛОГИЯ"

Наименование Брой тегления
РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ ЗАПОВЕДИ ЗА ДОПЪЛВАНЕ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ НА РС-2021г. 2 Изтегли документ с име "РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ ЗАПОВЕДИ ЗА ДОПЪЛВАНЕ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ НА РС-2021г."
РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО ПО ЧЛ. 147А, АЛ.1 ОТ ЗУТ ЗА 2021г. 2 Изтегли документ с име "РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО ПО ЧЛ. 147А, АЛ.1 ОТ ЗУТ ЗА 2021г."
РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ЗА 2021 г. 4 Изтегли документ с име "РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ЗА 2021 г."
РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА 2021г 3 Изтегли документ с име "РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА 2021г"
Регистър на заповедите за одобряване на ПУП и техните изменения за 2021 г 3 Изтегли документ с име "Регистър на заповедите за одобряване на ПУП и техните изменения за 2021 г"
Регистър на заповедите за изработване на ПУП и техните изменения за 2021 г. 6 Изтегли документ с име "Регистър на заповедите за изработване на ПУП и техните изменения за 2021 г."
Годишен доклад 2020г.на ОУП 10 Изтегли документ с име "Годишен доклад 2020г.на ОУП"
Регистри \"Екология\" 1444 Изтегли документ с име "Регистри \"Екология\""
Отчет по чл.12 от ЗЕЕ за 2020 год. 993 Изтегли документ с име "Отчет по чл.12 от ЗЕЕ за 2020 год."
РЕГИСТЪР по чл. 41, ал. 4 от ЗОС- 2020г. 4174 Изтегли документ с име "РЕГИСТЪР по чл. 41, ал. 4 от ЗОС- 2020г."

Търсене