Регистри и отчети

Дата на публикуване: 20.10.2017 14:21
РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ заповеди за одобряване на ПУП и техните изменения за 2017 г.
РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ заповеди за изработване на ПУП-ве или техните изменения за 2017 г.
РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ЗА 2017 г.
РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ удост.за въвеждане в експл.ЗА 2017 г.

Р Е Г И С Т Ъ Р по чл. 41, ал. 4 от ЗОС

РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА  НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА  СГРАДИТЕ В РЕЖИМ  НА  ЕТАЖНА  СОБСТВЕНОСТ  НА ТЕРИТОРИЯТА  НА  ОБЩИНА  МАДАН  

РЕГИСТЪР ЗА ХОДА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НПЕЕМЖС

Годишен отчет за 2017г. по чл.12 от ЗЕЕ


РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ заповеди за одобряване на ПУП и техните изменения за 2018 г.

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ заповеди за изработване на ПУП-ве или техните изменения за 2018 г.

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ЗА 2018 г.

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ удостостоверения за въвеждане в експлоатация за 2018 г.

Р Е Г И С Т Ъ Р по чл. 41, ал. 4 от ЗОС- 2018г. 

Отчет за дейността на Комисия по ЗДОИ при община Мадан за 2018г.

Годишен отчет по чл.12 от ЗЕЕ за 2018г.

Р Е Г И С Т Ъ Р по чл. 41, ал. 4 от ЗОС- 2019г. 

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ заповеди за одобряване на ПУП и техните изменения за 2019 г.

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ заповеди за изработване на ПУП-ве или техните изменения за 2019 г.

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ЗА 2019 г.

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ ЗАПОВЕДИ ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ -2019г.

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ удостостоверения за въвеждане в експлоатация за 2019 г.

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност, съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност, съгласно чл.63 от ЗЕЕ

РЕГИСТРИ "ЕКОЛОГИЯ"

Наименование Брой тегления
Годишен доклад 2020г.на ОУП 4 Изтегли
РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ЗА 2021 г. 220 Изтегли
РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ ЗАПОВЕДИ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ или ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП ЗА 2021 ГОДИНА , ОБЩИНА МАДАН 369 Изтегли
РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ ЗАПОВЕДИ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБНИТЕ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И ТЕХНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗА 2021 ГОДИНА %U2013 ОБЩИНА МАДАН 318 Изтегли
РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ ЗАПОВЕДИ ЗА ДОПЪЛВАНЕ или ИЗМЕНЕНИЕ НА РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА СТРОЕЖ ЗА 2021г. 240 Изтегли
РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА 2021г. 336 Изтегли
Регистри \"Екология\" 1393 Изтегли
Отчет по чл.12 от ЗЕЕ за 2020 год. 974 Изтегли
РЕГИСТЪР по чл. 41, ал. 4 от ЗОС- 2020г. 4076 Изтегли

Търсене