Регистри и отчети

Дата на публикуване: 20.10.2017 14:21
 

Наименование Брой тегления
РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА 2023 г 127 Изтегли документ с име "РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА 2023 г"
РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ заповеди за изработване на ПУП или техните изменения за 2023 г. 111 Изтегли документ с име "РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ заповеди за изработване на ПУП или техните изменения за 2023 г."
РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО ПО ЧЛ. 147А, АЛ.1 ОТ ЗУТ ЗА 2023г. 112 Изтегли документ с име "РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО ПО ЧЛ. 147А, АЛ.1 ОТ ЗУТ ЗА 2023г."
РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ЗА 2023 105 Изтегли документ с име "РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ЗА 2023"
РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ заповеди за одобряване на ПУП и техните изменения за 2023 г 119 Изтегли документ с име "РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ заповеди за одобряване на ПУП и техните изменения за 2023 г"
РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ ЗАПОВЕДИ ЗА ДОПЪЛВАНЕ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ НА РС-2023г. 109 Изтегли документ с име "РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ ЗАПОВЕДИ ЗА ДОПЪЛВАНЕ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ НА РС-2023г."
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ 346 Изтегли документ с име "ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ"
РЕГИСТЪР по чл. 41, ал. 4 от ЗОС- 2022г. 244 Изтегли документ с име "РЕГИСТЪР по чл. 41, ал. 4 от ЗОС- 2022г."
Отчет по чл.12 от ЗЕЕ за 2022 год. 303 Изтегли документ с име "Отчет по чл.12 от ЗЕЕ за 2022 год."
Регистри \"Екология\" 2920 Изтегли документ с име "Регистри \"Екология\""
РЕГИСТЪР по чл. 41, ал. 4 от ЗОС- 2021г. 2543 Изтегли документ с име "РЕГИСТЪР по чл. 41, ал. 4 от ЗОС- 2021г."
Годишен доклад 2020г.на ОУП 1601 Изтегли документ с име "Годишен доклад 2020г.на ОУП"
Отчет по чл.12 от ЗЕЕ за 2020 год. 3271 Изтегли документ с име "Отчет по чл.12 от ЗЕЕ за 2020 год."
РЕГИСТЪР по чл. 41, ал. 4 от ЗОС- 2020г. 8828 Изтегли документ с име "РЕГИСТЪР по чл. 41, ал. 4 от ЗОС- 2020г."

Търсене