Регистри и отчети

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ заповеди за одобряване на ПУП и техните изменения за 2017 г.
РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ заповеди за изработване на ПУП-ве или техните изменения за 2017 г.
РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ЗА 2017 г.
РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ удост.за въвеждане в експл.ЗА 2017 г.

Р Е Г И С Т Ъ Р по чл. 41, ал. 4 от ЗОС

РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА  НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА  СГРАДИТЕ В РЕЖИМ  НА  ЕТАЖНА  СОБСТВЕНОСТ  НА ТЕРИТОРИЯТА  НА  ОБЩИНА  МАДАН  

РЕГИСТЪР ЗА ХОДА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НПЕЕМЖС

Годишен отчет за 2017г. по чл.12 от ЗЕЕ


РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ заповеди за одобряване на ПУП и техните изменения за 2018 г.

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ заповеди за изработване на ПУП-ве или техните изменения за 2018 г.

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ЗА 2018 г.

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ удостостоверения за въвеждане в експлоатация за 2018 г.

Р Е Г И С Т Ъ Р по чл. 41, ал. 4 от ЗОС- 2018г. 

Отчет за дейността на Комисия по ЗДОИ при община Мадан за 2018г.

Годишен отчет по чл.12 от ЗЕЕ за 2018г.

Р Е Г И С Т Ъ Р по чл. 41, ал. 4 от ЗОС- 2019г. 

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ заповеди за одобряване на ПУП и техните изменения за 2019 г.

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ заповеди за изработване на ПУП-ве или техните изменения за 2019 г.

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ЗА 2019 г.

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ ЗАПОВЕДИ ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ -2019г.

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ удостостоверения за въвеждане в експлоатация за 2019 г.

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност, съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност, съгласно чл.63 от ЗЕЕ

Р Е Г И С Т Ъ Р по чл. 41, ал. 4 от ЗОС- 2020г. 

РЕГИСТРИ "ЕКОЛОГИЯ"

Наименование Последно обновен на Брой тегления
РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ заповеди за одобряване на ПУП и техните изменения за 2020 г.doc 19.11.2020 16:49 0 Изтегли
РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ заповеди за изработване на ПУП или техните изменения за 2020 г.doc 19.11.2020 16:49 0 Изтегли
РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ЗА 2020 ГОДИНА.doc 19.11.2020 16:49 0 Изтегли
РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ ЗАПОВЕДИ ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РС-2020г..doc 19.11.2020 16:49 0 Изтегли
РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА 2020г.doc 19.11.2020 16:50 0 Изтегли

Търсене