Общинска администрация

Дата на публикуване: 20.10.2017 09:58

КМЕТ
инж. Фахри Адемов Молайсенов

ЗАМЕСТНИК - КМЕТ
Явор Митков Орлов
СЕКРЕТАР
Бисер Славеев Минчев
ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР
Хайрие Мехмед Джемал
Дирекция ”Икономическо развитие, бюджет и финанси”

Директор
Огнян  Василев


 Дирекция ”Специализирана администрация"
 

Директор

инж. Мартин Моллов


 Дирекция "Административно, правно и информационно  обслужване”

Директор
Фахри Чаушев 

 

 Отдел ”Образование, култура и   хуманитарни дейности”

Началник
Хасан Мехмедалиев

КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА

КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

 

Търсене