Общинска администрация

Дата на публикуване: 20.10.2017 09:58

КМЕТ
Фахри Адемов Молайсенов

ЗАМЕСТНИК - КМЕТ
Явор Митков Орлов

СЕКРЕТАР
Бисер Славеев Минчев

ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР
Хайрие Мехмед Джемал

Дирекция ”Икономическо развитие, бюджет и финанси”

Директор
 Огнян Насков  Василев


 Дирекция ”Специализирана администрация"
 

Директор

инж. Мартин Моллов

 Отдел ”Образование, култура и хуманитарни дейности”

 

 Началник
 Хасан Мехмедалиев


 Отдел "Административно, правно и информационно  обслужване”

Началник

 

 

 


КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА

КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

 

Търсене